X

Ajankohtaista2015

Joulukuu

Marraskuu

Lokakuu

Tiedotteet Julkaistu: 08.10.2015

Lujabetonin tuoteuutuus, Luja-tankki, vyöryy maatiloille

Lujabetoni jatkaa vahvaa betonituotekehitystyötä ja tuo nyt maatalouden rakentamisen markkinoille kehittämänsä merkittävän tuoteuutuuden, Luja-tankin. Luja-tankki on pyöreä varastotankki lietelannalle ja se valmistetaan teräsvaijereilla jännitetyistä betonielementeistä. Luja-tankki on kehitetty Lujabetonin toimintamallilla, jossa saumattomasti yhdistetään asiakkaiden tarpeet ja toiveet korkeaan betoniteknologiaosaamiseen.

Lue lisää

Syyskuu

Kesäkuu

Tiedotteet Julkaistu: 24.06.2015

Yara ja Lujabetoni säästävät ympäristöä innovatiivisella kierrätyksellä

Yara Suomi Oy ja Lujabetoni Oy ovat sopineet Yaran Siilinjärven kaivoksessa syntyvän kiviaineksen hyödyntämisestä betonin raaka-aineena. Yaran tuotantoprosessissa käyttämättä jäävä kiviaines eli sivukivi murskataan ja toimitetaan Lujabetonin tehtaille Siilinjärvelle ja Kuopioon käytettäväksi betonintuotantoon. Käytettävä sivukivi on korkealaatuista graniittigneissiä ja alkava kierrätys korvaa suoraan muuta Lujabetonin kiviaineskäyttöä.

Lue lisää

Huhtikuu

Tiedotteet Julkaistu: 28.04.2015

Lujabetoni mukana kierrätysraaka-aineen valmistuksessa Oulussa

Lujabetonin Oulun tehtaalla tehdään Paroc Oy:n kivivillan valmistuksen sivutuotteena syntyvästä linkojätteestä brikettejä uudelleen käytettäväksi kierrätysraaka-aineeksi. Uusioraaka-aine korvaa neitseellisen kiven käyttöä ja säästää energiaa. Linkojäte olisi muuten loppusijoitettavaa jätettä ja positiivisia ympäristövaikutuksia saadaan paitsi energiansäästöstä myös suorista jätemäärien pienenemisestä. Yhteistyö osoittaa, kuinka kivi kiertää häviämättä yhteiskunnassa lähes loputtomiin.

Lue lisää

Maaliskuu

Tiedotteet Julkaistu: 20.03.2015

Lujan tilinpäätöstiedote 2014 - Yhteishenki toi tulosta

Luja-konsernin liikevoitto ja oman pääoman tuotto paranivat jälleen edellisestä vuodesta, vaikka rakentaminen yleisesti supistui 3 % vuonna 2014. Konsernin liikevoitto kasvoi 18,4 miljoonaan euroon (16,4 miljoonaa euroa) eli 4,2 % (3,6 %) liikevaihdosta. Konsernin liikevaihto oli 437,5 miljoonaa euroa (456,1 miljoonaa euroa) ja se pieneni 4,1 % toimintaympäristön myötä.

Lue lisää

Helmikuu

Tiedotteet Julkaistu: 09.02.2015

Lujabetonille suuri ratapölkkytilaus Liikennevirastolta

Lujabetoni ja Liikennevirasto jatkavat yhteystyötään ja vahvistavat sopimuksella ratapölkkytoimitusten jatkon vuosille 2016-2017. Sopimus pitää sisällään myös option vuosille 2018 ja 2019. Kuluvan vuoden tilaus 75 000 ratapölkkyä käytetään suurelta osin Kontiomäki–Oulu-radan parantamiseen. Kontiomäki–Oulu-rataosuuden päällysrakenteen uusiminen valmistuu vuonna 2017.

Lue lisää