X

Toimintajärjestelmä ohjaa toimintaamme

Toimintajärjestelmämme on Lujabetonin ohjaus- ja johtamisjärjestelmän kuvaus. Siinä ilmaisemme yhteiset pelisäännöt siitä miten toimimme saavuttaaksemme tavoitteemme ja päämäärämme laadukkaasti, turvallisesti ja ympäristöä kunnioittaen. Toimintajärjestelmä sisältää laatujärjestelmän, ympäristöjärjestelmän, turvallisuusjärjestelmän sekä erilaisia toimintaohjeita ja malliasiakirjoja.

Laatujärjestelmässämme on kuvattu laatu- ja laadunvalvontakäsikirjojen muodossa tiivistetysti Lujabetonin toiminta ja se miten huolehdimme laadunvarmistuksesta sekä sopimusten noudattamisesta. Toimintaohjeissa puolestaan esitetään Lujabetonin toimintaprosessit siten, että niistä käy ilmi kuka tekee ja mitä tekee. Toimintaohjeemme kertovat käytännössä mikä on Lujabetonin tapa toimia.

Toimintajärjestelmän toimivuutta ja ajantasaisuutta tarkastetaan yrityksen sisäisissä auditoinneissa yleensä kerran vuodessa. Sisäisestä auditoinnista laaditaan pöytäkirja ja tehdään toimintajärjestelmään sen perusteella tarvittavat korjaukset.

Toimintapolitiikka sekä ympäristö- ja turvallisuuspäämäärät

Teemme asiakkaillemme monipuolisesti valmisbetonia, betonituotteita- ja elementtejä sekä näihin liittyviä palveluita Suomessa ja Ruotsissa.

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti Vahvimman betoniosaajan tavoin.

Toimitamme laadukkaita tuotteita sopimuksenmukaisesti ja aikataulussaan.

Noudatamme tinkimättömästi lainsäädäntöä ja arvojamme, eli Lujia toimintatapoja sekä innovoimme jatkuvasti uusia tuotteita.

Kehitämme toimintajärjestelmäämme tukemaan näitä tavoitteita ja mittaamme onnistumista. Seuraamme asiakastyytyväisyyttä systemaattisesti.

Parannamme jatkuvasti ympäristöystävällisyyttä ja työturvallisuuden tasoa sekä lisäämme henkilöstön tietoisuutta jatkuvalla koulutuksella.

Tehostamme materiaalien käyttöä, vähennämme tuotannossa syntyvien jätteiden määrää ja lisäämme uusiokäyttöä. Estämme ympäristön pilaantumisen toiminnassamme välttämällä ympäristövahingot kokonaan. Toimimme aktiivisesti betonin kierrätysratkaisujen lisäämiseksi.

Työympäristön turvallisuus- ja siisteystasoa kohottamalla sekä riskinottoa vähentämällä painamme tapaturmamäärän nollaan. Kehitämme jatkuvan parantamisen keinoin työilmapiiriin ja työmotivaatioon vaikuttavia osa-alueita.

Toimintajärjestelmä sisältää kuvaukset organisaatiosta, toimintaprosesseista, toiminnan mittaamisesta, kehittämisestä sekä henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

Toimintajärjestelmämme on sertifioitu kolmelle alueelle; laatujärjestelmä standardin SFS-EN ISO 9001:2008, ympäristöjärjestelmä standardin SFS EN ISO 14001:2004 ja työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä standardin ISO 45001:2018 vaatimustason mukaisesti.

Kaikki sertifikaatit löydät osoitteesta:

lujabetoni.fi/aineistopankki/sertifikaatit/