X

Vähähiiliset elementit

Lujabetoni on tuonut markkinoille vähähiiliset seinäelementit sekä ontelo- ja tasolaatat, joiden hiilijalanjälki on jopa 40 % pienempi kuin normaaleilla betonielementeillä.

Lujabetonilla tehdään jatkuvasti kehitystyötä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja vähähiilisyyteen pyrkiminen on osa yrityksen jokapäiväistä toimintaa.

Seinäelementtien ja ontelolaattojen osalta vähähiilisyyteen päästään tuotteiden betonireseptien muutoksilla ja moderneilla teollisuuden sivuvirtoihin perustuvilla sideaineilla. Myös prosessitekniikkaa on kehitetty betonielementtien lämpöoptimoinnin osalta kovettumisvaiheessa. Tuotteet ovat laadultaan vastaavia kuin ns. normaalilla elementtibetonilla valmistetut.

Lujabetonin vähähiilibetonin kehitystyötä on viety eteenpäin oman, osaavan kehitysorganisaation toimesta ja betonin varhaislujuuksien kehittymistä on testattu yhteistyössä eri lisäainevalmistajien kanssa.