X

Lujabetonin hiilineutraali valmisbetoni

Betonissa käytetyn sementin valmistus synnyttää Suomessa noin 1,6 % maan CO2-päästöistä ja valmistus on pääasiassa paikallista. Lujabetoni tarjoaa nyt ensimmäisenä yrityksenä Suomessa, ehkä koko maailmassa, asiakkailleen mahdollisuuden ostaa CO2-kompensoitua eli hiilineutraalia valmisbetonia.

Betonikuution aiheuttamat CO2-päästöt syntyvät pääasiassa sementin valmistuksesta. Pieneltä osin päästöjä tulee betonin valmistuksessa ja kuljetuksessa käytettävästä energiasta, mutta sementin CO2-päästö on määräävässä osassa koko valmisbetonin päästöjä.

Lujabetoni on päättänyt tarjota asiakkailleen mahdollisuuden ostaa päästökompensoitua valmisbetonia, jonka hiilijalanjälki on nolla. Päästökompensoitua betonia halutessaan, asiakas maksaa tuotteen hinnassa kuutiokohtaisen kompensaatiomaksun, joka perustuu Lujabetonin Nordic Offset Oy:lta ostamiin Gold Standard (GS) sertifioituihin päästövähennyksiin.

Mitä kompensointi tarkoittaa

Päästöjen kompensointi vapaaehtoisen päästökaupan kautta antaa valmisbetonin ostajalle mahdollisuuden toimia ilmastonmuutoksen kannalta neutraalisti ostamalla tilaamansa valmisbetonin hiilijalanjälkeä vastaava määrä päästövähennyksiä.

Päästövähennykset syntyvät sertifioiduista ja valvotuista projekteista, jotka joko vähentävät vastaavan määrän päästöjä tai vaihtoehtoisesti lisäävät hiilinieluja. Päästövähennysprojektit ovat tyypillisesti esimerkiksi metsitykseen liittyviä hankkeita. Kompensointi perustuu siihen, että päästöt hyvitetään ’tonni-tonnilta’ vapaaehtoisen päästökaupan avulla.

Vapaaehtoisen päästökaupan kompensointimekanismissa sovelletaan YK:n alaisen päästökaupan standardoitua markkinapohjaista mekanismia ja metodologioita. Kompensointi on siis vakiintunut ja kustannustehokas työkalu päästöjen hallintaan.

Miten kompensointi on toteutettu?

Lujabetoni toimii päästökompensaatiossa yhteistyössä Nordic Offset Oy:n kanssa. Päästökompensoitua betonia halutessaan, asiakas maksaa tuotteen hinnassa kuutiokohtaisen kompensaatiomaksun, joka perustuu Lujabetonin Nordic Offset Oy:lta ostamiin Gold Standard (GS) sertifioituihin päästövähennyksiin.

Päästökompensaatiot on asetettu varmuuden vuoksi korkeammaksi kuin laskennalliset päästöt ovat, jotta jokainen betoniresepti, vuodenaikojen vaihtelu sekä kuljetusmatkojen eroavuus tulevat varmasti kompensoiduksi. Näin ollen kompensoitavan hiilidioksidin määräksi on valittu 0,50 tn CO2 per kuutiometri toimitettua valmisbetonia. Ylikompensaatio on siis noin 1,4…2,5 –kertainen.