X

Hyvän lattian perusta on Lujabetonin lattiabetoni

Betoni valitaan käyttötarkoituksen, aikataulun, resurssien ja pinnoitemateriaalien mukaan. Lattiabetonit ovat olleet Lujabetonilla kehitystyön painopisteenä jo useita vuosia. Tästä on hyvänä esimerkkinä NK-betoni eli nopeasti kuivuva betoni, jolla lattiabetonin kuivumisaika on saatu minimiin terveellisyyttä unohtamatta.

Onnistuneen lattian saa hyvällä ennakkosuunnittelulla ja noudattamalla sovittuja asioita aina jälkihoitoon ja lattian käyttöönottoon asti.

Pyydä lattiabetonin asiantuntijaa lattiatyön aloituspalaveriin.

Normaalit lattiabetonit

Lujabetonin normaalit lattiabetonit ovat hyvä valinta silloin, kun lattiaan ei kohdistu erikoisvaatimuksia. Yleisin lattiabetonin lujuusluokka on C25/30 ja notkeus S3 eli vetelä. Lattiabetonissa käytettävän kiviaineksen suositeltavat raekoot ovat lattian paksuuden mukaan:

BetoniRaekoko
< 60 mm8 mm
60 - 80 mm16 mm (hienosuhteitus)
80 - 120 mm16 mm
> 120 mm32 mm

Käytettävään kiviaineskokoon vaikuttaa myös betonimassan siirtotapa, pitkiä pumppauslinjoja käytettäessä kivikoon tulee olla pienempi. Kivikoot voivat vaihdella paikkakuntakohtaisesti hiukan.

Lattiabetoneita on saatavissa myös:

  • nopeasti kovettuvana
  • säänkestävänä
  • sulfaatinkestävänä
  • sekä LattiaPremiumia eli premiumlaadun lattiabetonia.

Nopeammin päällystettävä betoni

Tämän ryhmän betoneilla vastataan työmaan aikatauluhaasteisiin. Kriittisellä polulla olevat kosteiden tilojen pinnoitukset ja kiihkeiden saneerauskohteiden päällystystyöt voidaan aloittaa merkittävästi aikaisemmin kuin normaaleilla lattiabetoneilla.

Nopeammin päällystettävä betoni eli NP on ollut markkinoilla jo toistakymmentä vuotta, mutta joskus on ollut tilanteita, että sekään ei ole ollut riittävän nopea kuivumaan. Tähän tarpeeseen kehitimme hiljattain NK-betonin eli nopeasti kuivuvan betonin.

Kaikkien betoneiden nopea kuivuminen edellyttää hyviä ja hallittuja olosuhteita. Lämpötilan tulee olla yli 20 astetta ja suhteellisen kosteuden on oltava alle 50 %. Olosuhteiden hallintaa voidaan parantaa lisälämmittimillä ja kuivaimilla. Onnistuneen lopputuloksen varmistat lämpötilan ja kosteuden reaaliaikaisilla mittauksilla.

HT-lattiabetoni

HT-lattiabetoni on helposti työstettävä ja tasoittuva lattiabetoni, josta Lujabetonilla on jo usean vuoden käyttökokemus. Tuote tarjoaa ratkaisun työläisiin, vaikeisiin ja ergonomisesti kuormittaviin työvaiheisiin. Saadut käyttökokemukset ja palaute asiakkailtamme ovat olleet todella positiivisia.

Lopputuloksena on parempi betonilattia kuivumisen, lujuuden kehittymisen sekä tasaisuuden suhteen. HT-lattiabetoni on saanut hyvää palautetta työstettävyyden ja valupinnan hyvän laadun osalta niin rakennusliikkeiltä kuin lattiamiehiltä. Kehitystyön tavoitteena on ollut, että asiakkaiden työmaatoiminnot helpottuvat, nopeutuvat ja sitä kautta he saavat kokonaissäästöjä.

HTS-betoni

HTS-betoni on Lujabetonin kehittämä valmisbetoni, jolla ontelolaattojen väliset saumat ja lopullinen lattia voidaan valaa jo elementtiasennusvaiheessa yhdellä valulla. Välipohja saadaan näin valmiiksi kerralla.

Kuitubetonit

Kuitubetonia käytetään lattioissa. Betoniin lisätään joko teräs- tai muovikuituja korvaamaan raudoitusta. Kuitujen tärkeä tehtävä on myös estää kutistumaa ja halkeilua.