X

Luja-Vähähiilibetoni - 50% pienempi hiilijalanjälki

Luja-Vähähiilibetoni mahdollistaa aidosti vähähiilisen betonirakentamisen

Lujabetoni marssii etujoukoissa kohti rakennustoimialan hiilineutraaliutta! Iso askel tuota tavoitetta kohti on Luja-Vähähiilibetoni. Suomen kaiken betonituotannon päästöt ovat noin 2 % Suomen CO2–päästöistä, sisältäen sementin päästöt. Mutta sekin on liikaa ja tulee nollata. Siksi Lujabetoni toi markkinoille Luja-Vähähiilibetonin, jossa CO2-haaste on jo puoliksi ratkaistu.

Luja-Vähähiilibetoni soveltuu moninaisiin rakennuskohteisiin. Betonin alkulujuuden kehitys on hieman normaalia rauhallisempaa, loppulujuuksien ollessa korkealla tasolla. Lujabetoni kehittää koko ajan aktiivisesti yhdessä kumppaneidensa kanssa kiihdytinratkaisuja, joiden ansiosta Luja-Vähähiilibetoni tulee soveltumaan lähitulevaisuudessa myös nopearytmiseen asuntorakentamiseen sekä vaativaankin elementtituotantoon.

Luja-Vähähiilibetoni mahdollistaa aidosti vähähiilisen ja kestävän betonirakentamisen, jolla päästään jopa puukerrostalojen CO2-päästötason alle.

Uusi Luja-Vähähiilibetonin päästövähennys perustuu kiertotalouteen ja terästeollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen.

Lue lisää!

Lujabetonin ympäristöpolitiikka ja -tavoitteet

Me Lujabetonilla olemme sitoutuneet kestävän kehityksen edistämiseen, oman toimintamme jatkuvaan parantamiseen sekä vastuullisen liiketoiminnan harjoittamiseen. Edellytämme samaa myös käyttämiltämme aliurakoitsijoilta ja tavarantoimittajilta, sekä kaikkien osapuolten yhteistä sitoutumista laatuajatteluun ja ympäristöarvoihin.

Meidän strateginen tahtotilamme on olla pysyvästi toimialamme Vahvin betoniosaaja. Haluamme profiloitua kestävässä kehityksessä rakennusalan kärkiyritysten joukkoon siten, että minimoimme toimintamme haitalliset ympäristövaikutukset tuotteiden ja palveluiden osalta kattaen koko arvoketjun ja elinkaaren. Lisäksi pystymme tarjoamaan asiakkaillemme kilpailukykyisesti parhaita ratkaisuja vähähiiliseen rakentamiseen.

Lue lisää täältä!