X

Ympäristöstä huolehtiminen on keskeinen osa yritysvastuullisuutta

Luja ympäristö

Ympäristöpolitiikkamme

Me Lujabetonilla olemme sitoutuneet kestävän kehityksen edistämiseen, oman toimintamme jatkuvaan parantamiseen sekä vastuullisen liiketoiminnan harjoittamiseen. Edellytämme samaa myös käyttämiltämme aliurakoitsijoilta ja tavarantoimittajilta, sekä kaikkien osapuolten yhteistä sitoutumista laatuajatteluun ja ympäristöarvoihin.

Meidän strateginen tahtotilamme on olla pysyvästi toimialamme Vahvin betoniosaaja. Haluamme profiloitua kestävässä kehityksessä rakennusalan kärkiyritysten joukkoon siten, että minimoimme toimintamme haitalliset ympäristövaikutukset tuotteiden ja palveluiden osalta kattaen koko arvoketjun ja elinkaaren. Lisäksi pystymme tarjoamaan asiakkaillemme kilpailukykyisesti parhaita ratkaisuja vähähiiliseen rakentamiseen.

Olemme tuoneet markkinoille Luja-Vähähiilibetonin sekä Luja-Vähähiilielementit.

Ympäristövastuu mukana kaikessa tekemisessä

Meillä on tarvittavat resurssit, valmiudet sekä taidot ympäristövastuusta huolehtimiseen ja pidämme huolen, että koko henkilökuntamme on laatu- ja ympäristötietoinen. Jokainen työntekijämme vastaa oman työnsä laadusta ja siitä, että ympäristöä ei kuormiteta tarpeettomasti.

Huomioimme ympäristövaikutukset jo heti suunnitteluvaiheessa. Tarjoamme muun muassa optimoidut rakenne- ja tuotantoratkaisut, valmisbetonireseptiikan sekä käytettävien raaka-aineiden mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen. Lisäksi huolehdimme kuljetustoiminnan mahdollisimman suuresta ympäristöystävällisyydestä kuormia ja reittejä optimoimalla, sekä hyödyntämällä mahdollisimman vähähiilisiä kuljetusmenetelmiä.

Lujabetonin vastuullisuusraportti 2022

CO2-päästöjen vähentäminen keskiössä

Omien tuotantoprosessiemme kehityksessä panostamme jatkuvaan fossiilisten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen hyödyntämällä mahdollisimman tehokkaita, kehittyneitä sekä teknisesti ja taloudellisesti käyttökelpoisia tuotantomenetelmiä. Tuotannossa käytämme raaka-aineita, vettä ja energiaa tehokkaasti ja noudatamme kemikaalien käytössä varovaisuutta ja voimassaolevia asetuksia. Jätteen ja hukan minimointi on tuotantomme kehitystyön fokuksessa.

Meillä on sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä, joka varmistaa, että toimintamme täyttää lakisääteiset viranomaisvaatimukset sekä myös toimintamme jatkuvan parantamisen. Lisäksi kaikilla Suomen tehtaillamme on voimassa oleva ympäristölupa.

 

Käsittelemme ympäristökysymyksiä avoimesti yhteistyössä asiakkaittemme, viranomaisten ja yleisön kanssa. Julkaisemme säännöllisesti tuotteisiimme ja tuotantoomme liittyvää ympäristötietoa, sekä otamme aktiivisesti osaa ympäristöasioita koskevaan vuoropuheluun asiakkaittemme ja muiden sidosryhmien kanssa, sekä haastamme myös koko toimialan mukaan yhteisiin talkoisiin hiilijalanjäljen minimoimiseksi.

Ympäristötavoitteemme

Meidän tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme kilpailukykyisesti toimialan parhaita ratkaisuja vähähiiliseen betonirakentamiseen ja ratkaista betonituotteiden CO2-päästöhaasteet. Haluamme toimia koko kestävän kehityksen kentässä rakennusalan kärkiyritysten joukossa siten, että minimoimme toimintamme haitalliset ympäristövaikutukset kattaen tuotteiden ja palveluiden koko arvoketjun ja elinkaaren. Näitä tavoitteita varten Lujabetoni on julkistanut strategiset ympäristötavoitteensa.

Energiakäytön CO2-päästöt -50% vuoteen 2030 mennessä

20% pienempi hiilijalanjälki tuotteilla vuoteen 2030 mennessä

Kuljetusten hiilijalanjälki 40% pienemmäksi vuoteen 2035 mennessä

Jätteiden määrän vähentäminen 25% vuoteen 2025 mennessä