X

Rakentamisen perusta, rakennebetonit

Rakennebetoneita käytetään kaikkeen rakentamiseen anturasta yläpohjaan. Käyttökohteina ovat anturat, sokkelit, seinät, portaat, väli- ja yläpohjat. Ulkobetonirakenteissa käytetään säänkestäviä laatuja rasitusluokkien mukaan ja siltarakenteita valetaan P-lukubetoneilla. Rakennebetonien lujuudenkehitys ja arvosteluikä valitaan olosuhteiden, kohteen ja sen erityispiirteiden mukaan. Valittavissa on nopeasti kovettuvia ja hitaasti kovettuvia betonilaatuja. Rakennebetoneita voidaan valmistaa myös sulfaatinkestävällä sementillä.

Rakennebetonien tärkein ominaisuus eli lujuus vaihtelee C20/25:sta aina C50/60:een. Yleisimmin käytettävät notkeudet ovat S3 ja S4. Kiviaineksena käytetään yleensä 16 mm kokoa, mutta myös 8 ja 32 mm koot ovat mahdollisia.

Keskustele myyntimme kanssa, jos kohteesi estettiset vaatimukset ovat vaativia, yhdessä löydämme onnistuneen lopputuloksen reseptit.

Normaalit rakennebetonit

Betoninormeissa esitetään betonin koostumukselle vaatimuksia rasitusluokkien mukaan ja näiden vaatimusten on täytyttävä. Suunnittelija päättää rakenteiden rasitusluokat ja  käyttöiän. Kohteen rakennesuunnittelija määrittää käytettävän betonin lujuusluokan. Muita betonin laadullisia asioita sovitaan urakoitsijan ja toimittajan välillä. Yleensä käytettävät notkeudet ovat S3 ja ja erityisesti S4. Kiviaineksen maksimiraekoko valitaan muotin mittojen ja raudoituksen perusteella. Tiheät raudoitukset ja ahtaat muotit tehdään notkeimilla betoneilla. Samoin näissä tilanteissa valitaan pienempi kiviaineksen raekoko.

Ulkobetonirakenteet tehdään käyttämällä säänkestäviä betonilaatuja rasitusluokkien mukaan. Sulfaattirasituksen alaisissa rakenteissa käytetään sulfaatinkestävää sementtiä. Joissain tilanteissa halutaan käyttää vain sementillä tehtyjä betoneita, jolloin puhutaan seosaineettomasta betonista.

Nopeasti kovettuvat rakennebetonit

Kylmän vuodenajan betonointiin käytetään nopeasti kovettuvia rakennebetoneita. Näiden betonien lujuudenkehitys on nopeampaa, jolloin muottikierto ja rakentamisen tahti säilyy talvikautena lähes ennallaan. Nopeasti kovettuvien betoneiden nimellislujuus saavutetaan jo 7 vuorokauden ikäisenä, kun pelkän rakennebetonin lujuus saavutetaan 28 vuorokaudessa.

Viileään vuodenaikaan tulee olosuhteet työmaalla järjestää siten, että betoni ei pääse jäähtymään. Kysy myös muita vinkkejä talvibetonointiin.

Hitaasti kovettuvat rakennebetonit

Tyypillisin kohde hitaasti kovettuville rakennebetoneille on massiiviset valut, joissa normaaleilla laaduilla betonin lämpötila nousisi korkealle. Lämpötilan nousua estetään seosaineilla ja hitaamilla sementeillä, jolloin betonin lujuuden kehitys on hitaanpaa. Hitaastikovettuvien betonien laadunarvosteluikä on 91 vuorokautta, siis aika jolloin betoni on saavuttanut lujuutensa.

Saumausbetonit

Elementtien välisiin saumoihin käytetään saumausbetonia. Tyyppillisin kohde on ontelolaattojen välinen sauma. Valuharkoissa käytetään harkkojen täytevalu- ja juotosbetonia. Kiireellisiin juotosvaluhin on saaatavilla näistä betoneista nopeasti kovettuvat laadut.

P-lukubetonit

Siltarkentamisen betoni on P-lukubetoni. P-lukubetonia käytetään myös vaativissa talonrakennuskohteissa kuten esimerkiksi parkkihalleissa. Näissä olosuhteissa betonia rasittaa pakkasen lisäksi suolatussuolat.