X

Luotettavat erikoisbetonit tarpeittesi mukaan

Rakentamisen muutos vaatii käytettävien tuotteiden kehittämistä asiakastarpeiden mukaan. Tätä kehitystyötä edustavat Lujabetonin kehittämät erikoisbetonit, joista viimeisin on SuperSiltabetoni. SuperSiltabetonilla saavutetaan huomattavaa aikataulusäästöä ja sitä kautta kustannukset pysyvät hallinnassa. Erikoisbetoneita käyttäessäsi hyödynnä vahvimman betoniosaajan palveluja kuten esimerkiksi betonointisuunnitelman laadintaa yhteistyössä.

Kehitämme tuotteita asiakkaitamme varten. Ota yhteyttä myyntiimme, niin katsomme kuinka voimme ratkaista haasteitasi ja räätälöidä tuotteen tarpeittesi mukaan.

SuperSiltabetoni

SuperSiltabetonia voidaan käyttää siltojen kansien korjauskohteiden lisäksi myös uusissa siltakohteissa. Tuotteen merkittävin hyöty saadaan rakentamisen kustannussäästöissä, josta hyötyvät sekä urakoitsija että kohteen rakennuttaja. SuperSiltabetoni täyttää lähes kaikkien olemassa olevien rasitusluokkien vaatimukset.

Tuotetta käytettiin ensimmäisen kerran Destian toteuttamissa sillankannen korjauskohteissa Laukaan Metsolahden ja Kelkkamäen sekä Hankasalmen Väärälän silloissa loppukesällä 2015. Kaikkiaan kohteisiin toimitettiin Lujabetonin Jyväskylän tehtaalta yhteensä n. 50 m³ SuperSiltabetonia. Erittäin lyhyen betonin kuivumisajan ansiosta kohteen vedeneristys sekä asfaltointi saatiin tehtyä nopealla aikataululla, mikä ei olisi ollut mahdollista normaalilla valmisbetonilla.

Tuotetta on saatavissa kaikilta Lujabetonin tehtailta!

Luja VT-betonijärjestelmä

Kerralla vesitiivis betonirakenne ja takuulla. Luja VT-betonijärjestelmä koostuu Lujabetonin erikoissuhteutetusta betonista, SIKA-lisäaineista sekä Sikan toimittamista saumaratkaisuista. Näin syntyy erittäin vesitiivis rakenne. Rakenteiden pintaan ei tarvitse erikseen laittaa bitumikermitystä.

Luja VT-betonijärjestelmän edut:

 • kustannus- ja ajansäästöä rakennusvaiheessa -> työvaiheita jää pois
 • kaivannot voivat olla pienempiä
 • huoleton ja taloudellinen suunnittelijalle, urakoitsijalle sekä loppukäyttäjälle

Vesitiivistä rakennejärjestelmää käytetään kellareissa, vettäpitävissä altaissa, konehuoneissa, tunneleissa, uima-altaissa jne.

Kysy lisää myyjiltämme!

Päästökompensoitu valmisbetoni

Lujabetoni on päättänyt tarjota asiakkailleen mahdollisuuden ostaa päästökompensoitua valmisbetonia, jonka hiilijalanjälki on nolla. Päästökompensoitua betonia halutessaan, asiakas maksaa tuotteen hinnassa kuutiokohtaisen kompensaatiomaksun, joka on 6,00 €/m3 (ALV 0%). Maksu perustuu Lujabetonin Nordic Offset Oy:lta ostamiin Gold Standard (GS) sertifioituihin päästövähennyksiin.

Lue lisää!

Korkealujuusbetonit

Korkealujuusbetonia käytetään vain erikoisvaluihin, joissa haetaan esimerkisi kemiallista kestävyyttä, hyviä säilyvyysominaisuuksia, ohuita rakenteita tai rakenteellista kestävyyttä.

IT-betonit

IT-betoni sopii käytettäväksi runsaasti raudotettuihin ja ahtaisiin rakenteisiin, joissa tavanomaisten vibrattavien massojen käyttäminen ei onnistu. IT-betoneita käytettäessä muottikalusto pysyy valukelpoisena merkittävästi pidemmän ajan. IT-betonia käytetään näyttäviin kohteisiin, joissa muotin pintakuviota korostetaan ja se halutaan saada esiin täydellisesti.

IT-betoni vähentää työntekijöiden fyysistä kuormitusta. Työmäärä vähenee IT-betonia käytettäessa, koska sitä ei tarvitse tiivistää vibraamalla. Valutyön merkitys vähenee samaan lopputulokseen.

Pakkasbetoni

Pakkasbetoni on saumausbetonista kehitetty erikoisbetoni, joka ei vaurioidu betonoitaessa kylmällä säällä. Betonin alin käyttölämpötila on -15°C, mutta parhaimmillaan se on +5… -5 asteen lämpötiloissa.

Pakkasbetoni tarvitsee lujuudenkehittymistä varten lämpöä. Lämpötilan ollessa alle 0ºC betonin lujuus ei kehity.

Väribetonit

Värillisten valmisbetonien käyttö elävöittää ympäristöämme. Voit valita joitakin perusvärejä ilman, että kustannukset nousisivat juurikaan. Suosituinta on betonin vaalentaminen.

Suosittelemme seuraavia perusvärejä:

 • vaalean- ja tummanharmaa
 • punainen
 • keltainen
 • sininen

Betonin side- ja seosaineet

Erikoisbetoneiden osalta on myös hyvä mainita, että käytössämme on useita eri sementtilaatuja sekä seosaineita. Betonin sitoutumisaikaan vaikutetaan myös erilaisten sementtien ja seoaineiden yhdistelmillä. Sideainekombinaatioilla vaikutetaan myös betonin kestävyyteen eri rasituksia vastaan. Kombinaatio valitaan yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Käytettävä sementtilaatu valitaan aina kohteen ja olosuhteiden perusteella.

 • Nopeasti kovettuvat laadut valitaan kiireellisiin tai kylmän vuodenajan valuihin.
 • Sulfaattirasitetuissa ympäristöissä käytetään sulfaatinkestävää sementtiä (SR) tai masuunikuonaa normaalin sementin seosaineena.
 • Valkosementti valitaan usein värillisten betoneiden valmistamiseen.
 • Lentotuhkan käytöllä parannetaan betonin hiilijalanjälkeä sekä parannetaan tuoreen ja kovettuneen betonin ominaisuuksia.
 • Betonin säilyvyysominaisuuksia parannetaan silikalla.

Keskustele myyntimme kanssa sopivasta side- ja seosainekompinaatiosta kohteeseesi.

Betonin lisäaineet

Betonin ominaisuuksia parannetaan rakenteen ja valuolosuhteiden vaatimusten mukaisiksi. Keskustele näistä ominaisuuksista myyjiemme kanssa.

Betonin sitoutumisaikaa voidaan muuttaa nopeammaksi kiihdyttimillä ja hidastimilla.

Betonin kutistumaa pienennetään kutistumanestoaineilla. Näitä kannattaa käyttää näkyviin jäävissä lattioissa.

Vaativissa juotos- ja ankkurointivaluissa käytetään usein paisuttimia. Paisuttimilla betoni saadaan täyttämään koko valettava tila ja tartunta pintoihin on hyvä.