X

Julkisivut

Julkisivumateriaalina betoni on omaa luokkaansa; teknisesti toimiva ja pitkään arvonsa säilyttävä. Sen lukuisat pintavaihtoehdot antavat valinnan vapautta.

Sileävalettu betonipinta

Muottia vasten valettu pinta, johon ei tehdä mitään toimenpiteitä valun jälkeen, jää sellaisenaan näkyväksi pinnaksi. Kauttaaltaan tasaisissa pinnoissa muottina käytetään yleensä terästä, profiloiduissa pinnoissa puuta, vaneria, lujitemuovia tai kumia.

Pesty betonipinta

Pinta saadaan aikaiseksi pintahidasteiden avulla. Pestyn pinnan väri syntyy betonimassan runkoaineena käytettävän kiviaineksen paljastuttua pesun jälkeen. Värin voimakkuutta voidaan lisätä käytetyn kiviaineksen sävyisill pigmenteillä. Pinnan pesusyvyyttä voidaan säätää, yleisimmin käytetty pinta on hienopesty pinta.

Valmiiksi maalattu betonipinta

Betonipinnoille voidaan tehdä myös maalauskäsittelyjä tehtaalla. Maalaus tehdään joko sileävalulle betonipinnalle, josta poistetaan sementtiliima maalitoimittajan hyväksymään tasoon, tai suoraan hienopestylle betonipinnalle.

Graafinen betonipinta

Kuten hienopesty pinta, mutta pintahidasteen sijalla käytetään graafisesti painettua kalvoa. Näin saadaan jopa valokuvamaisia kuvia betonin pintaan.

Laatoilla pinnoitetut betonipinnat

Ulkokuori voidaan valmistaa tiililaatta- tai luonnonkivipintaisena