X
Julkaistu: 28.11.2023

Vahvana eteenpäin – 70 Lujaa betonivuotta

Vahvaa osaamista, asiakaslähtöisyyttä, tehokkuutta ja kestävää kehitystä liiketoiminnassa.

Vahvin betoniosaaja, Lujabetoni Oy, juhlii tänä vuonna kunnioitettavaa 70-vuotista taivaltaan. Varsinainen syntymäpäivä oli 16.11.2023. Yrityksen matka on ollut pitkä ja monivaiheinen, ja se on kohonnut haasteista voittajana, luottaen vankkaan osaamiseensa ja kykyynsä tunnistaa markkinan tarpeet.

Yrityksen ensimmäinen tehdas perustettiin tyhjälle tontille Siilinjärvelle, Kuopion kylkeen, vuonna 1953, jolloin Suomen talous oli vasta toipumassa sotien jälkeisestä lamasta ja elettiin vahvan jälleenrakentamisen aikaa. Yrityksen peruspilarina toimivat jo alusta lähtien arvot, jotka tänä päivänäkin ohjaavat yrityksen toimintaa. Osaavaan henkilöstöön panostettiin ja innovointi ja tuotekehitys nähtiin tärkeiksi menestyksen avaimiksi jo varhain.

Vuosien varrella Lujabetoni on kohdannut useita talouden suhdannevaihteluita. Nousu- ja laskusuhdanteet ovat vuorotelleet, mutta yritys on pysynyt vahvana toimijana markkinassa. Salaisuus piilee yrityksen kyvyssä sopeutua muuttuviin olosuhteisiin ja markkinoiden ja asiakkaiden tarpeiden ennakointiin.

– 70 vuotta on pitkä aika yrityksen liiketoiminnassa ja sisältää erilaisia suhdanteita ja erilaisia rakentamisen talouden syklejä. Mutta betoni runkomateriaalina ja rakentamisen kivijalkana ei ole hävinnyt, eikä häviä mihinkään, sillä betonia on vaikeaa, jopa lähes mahdotonta korvata muilla materiaaleilla. Se on turvallinen, laadukas ja kestävä materiaali ja kehittymässä nopeasti myös vähähiiliseksi, sanoo Lujabetonin toimitusjohtaja Mikko Isotalo.

2000-luvun alussa digitalisaatio alkoi muuttaa liiketoimintamalleja, eikä Lujabetoni jäänyt jälkeen. Yritys hyödynsi teknologian tarjoamia mahdollisuuksia parantaakseen tuotantoprosessejaan ja tarjotakseen entistä parempaa palvelua asiakkailleen. Vuonna 2018 Lujabetoni toteutti todellisen innovaatioloikan tuodessaan markkinoille Luja-Superlaatta -välipohjaratkaisun. Sittemmin Superkerrostalo-konseptiin liittyi Luja-Superkylpyhuone, Luja-Superlaatan päälle integroitu kylpyhuone, joka sisältää kalusteet, varusteet sekä LVIS-kytkennät. Uusimpana alavaltauksena taas ovat toimineet betoniset tuulivoimatornit, joiden tuotanto aloitettiin kesällä 2023.

Mikko Isotalo katsoo, että yksi Lujabetonin menestyksen kulmakivistä on ollut asiakaslähtöisyys. ­ – Lujabetoni ei ole ainoastaan tuottanut valmisbetonia ja betonielementtejä, vaan se on sitoutunut ymmärtämään asiakkaidensa tarpeet syvällisesti ja tehnyt tuotekehitystä asiakkaiden kanssa yhteistyössä. Tämä on mahdollistanut räätälöityjen ratkaisujen tarjoamisen erilaisiin asiakastarpeisiin. Myös rohkea tehdasverkoston laajentaminen on tuonut Lujabetonin lähelle asiakasta eri puolilla Suomea ja Ruotsiakin.

Yrityksen valmius investoida tutkimukseen ja kehitykseen on mahdollistanut uusien tuotteiden ja ratkaisujen kehittämiseen ajan haasteisiin. Esimerkkinä tästä ympäristötietoisuuden kasvaessa Lujabetoni on ottanut johtavan roolin kehittämällä ympäristöystävällisiä, vähähiilisiä betoniratkaisuja ja panostamalla ekologisiin tuotannon ratkaisuihin betonitehtaillaan.

– Tunnistamme tänäkin päivänä jatkuvan muutoksen välttämättömyyden ja haluamme olla edelläkävijän roolissa alalla. Betonirakentamisen merkittävin siirtymä tulee olemaan matka kohti vähähiilisiä tuotteita ja lopulta kohti nollahiilituotteita, kehityssuunta, jossa me aiomme olla suunnannäyttäjiä, Mikko Isotalo kiteyttää.

Yhteystiedot, Lujabetoni Oy
Toimitusjohtaja Mikko Isotalo, mikko.isotalo@luja.fi, p. 044 585 2305

Kuvat: Lujabetonin kuva-arkisto

Julkaistu: 26.06.2024

Lujabetonin ja YBT:n omistama betonielementtiyritys Prefabmästarna Sverige AB on tehnyt merkittävän yrityskaupan – Laajentaa kapasiteettiaan tulevia Pohjois-Ruotsin teollisuushankkeita varten

Vihreän siirtymän teollisuusinvestointien myötä Prefabmästarna Sverige AB näkee betonielementtimarkkinoiden kasvavan Pohjois-Ruotsissa. Vastatakseen kasvaviin tarpeisiin yritys on jatkuvasti kehittänyt olemassa olevaa elementtiliiketoimintaansa Öjebynissä ja vahvistaakseen edelleen asemaansa yhtiö on hankkinut 100 % Norsjö Betong AB:n osakkeista yrityskaupalla 25.6.2024. Prefabmästarna Sverigen liikevaihto oli noin 26 M€ vuonna 2023 ja Norsjö Betongin liikevaihto noin 6 M€.

Lue lisää
Lisää uutisia