X
Julkaistu: 19.09.2023

Turvallinen toimitusketju Lujabetonilla

Betonin ja betonisten rakennuselementtien sekä tuotteiden toimitusketjuun kuuluu useita tahoja, joiden työturvallisuusseikkojen huomioiminen leikkaa läpi koko linjan. Projektien onnistuminen turvallisesti vaatii jokaiselta vaiheelta osaamista ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin, sekä toimintamalleihin.

Seuraavassa on mainittu muutamia keskeisiä seikkoja projektien eri vaiheista, joilla me Lujabetonilla varmistamme turvallisen työn kaikille osapuolille.

Tarjous ja myyntivaiheessa huomioon otettavia tekijöitä työturvallisuusnäkökohdista:

Elementtimyynnissä tunnistetaan yksittäisen projektin työturvallisuuteen liittyvät aiheet tyypillisesti ensimmäisenä Lujabetonin toimitusketjussa. Tarjouslaskentavaiheessa huomioidaan putoamissuojauksen toteutus elementteihin kuten myös haastaviksi käsiteltäviksi tunnistetut elementit, joka voi liittyä elementin painoon, muotoon tai materiaaleihin liittyviin seikkoihin.
Elementtimyynti perehtyy tarjousvaiheessa urakka-asiakirjoihin ja informoi muun Lujabetonin organisaation projektin erityispiirteistä. Parhaassa tapauksessa tuotteen jalostusarvon lisäämisellä on positiivinen vaikutus myös työturvallisuuteen; tästä erinomaisena esimerkkinä julkisivuelementteihin tehtaalla tehtävät ikkuna-asennukset tai kaidevarauskiinnikkeiden valmisasennukset.

 

Kohteen suunnittelun aloituspalaverissa käsitellään mm. seuraavia työturvallisuuteen liittyviä asioita:

 • käytettävät nostoelimet ja niiden oikea sijoittaminen painopisteen mukaan
 • asennusaikaiseen elementin tuentaan käytettävät tarvikeosat ja niiden asemointi
 • rakennusvaiheen työturvallisuuteen liittyvien asioiden huomiointi elementeissä, mm. kaidekiinnikkeet, hirsipuut ym.
 • ohjeistetaan kavennettujen ontelolaattojen käytettävät leveydet, väärän levyisessä laatassa reunan lohkeama synnyttää irtoavan betonikamin
 • ripalaattojen kansissa olevien suurien reikien putoamissuojaus viemällä kannen verkko reiän läpi
 • vinolle pinnalle asennettavat ontelolaatat; laattoihin nostolenkit kaltevuuden kasvaessa
 • selkeät eri toimijoiden kesken sovitetut aikataulut: heikosti laaditut aikataulut aiheuttavat muutoksia ja aikataulujen kirimistä, näin ollen kohonnutta riskiä turvallisuudelle.

Tuotantovaiheessa huomioon otettavia seikkoja ovat esimerkiksi:

 • materiaalit ja raaka-aineet hankitaan luotettavilta toimittajilta, joita valvotaan ja auditoidaan tarpeen mukaan
 • kaikki tuotteet valmistetaan elementtisuunnitelmien mukaisesti
  • Laadunvarmistus hoidetaan laatujärjestelmän mukaisesti ja kolmannen osapuolen valvonnassa, jotta tuotteet voidaan myös varustaa varmennustodistuksella tai CE-merkinällä.
  • Tuotteet tarkastetaan ja tarkastus dokumentoidaan mittapöytäkirjoihin sekä valokuvin
 • betonin oikeat reseptiikat sekä ominaisuudet käyttöiän ja rasitusluokkien osalta, kuten myös riittävän asennuslujuuden saavuttaminen ovat jatkuvan laadunvalvonnan piirissä
 •  kaikki tuotteet tarkastetaan viimeistelyvaiheessa silmämääräisesti ennen varastointia, niin ulkoisen laadun kuin turvallisen käsiteltävyyden osalta
 • poikkeavaa käsittelyjä vaativat tuotteet merkitään työmaata varten, sekä tarvittaessa toimitetaan työmaalle erikoisemmat nostoapuvälineet
 • toimitusaikojen ja tapojen yhteensovittaminen työmaan kanssa aikataulumuutosten ja kiireen välttämiseksi
 • elementtien lastaus ja sidontatavat

Toimitusvaiheessa huomioon otettavia kohtia ovat esimerkiksi:

 • ennen toimitusten aloitusta pidetään työmaalla asennuksen aloituspalaveri, jossa työmaan mahdolliset työturvallisuutta koskevat erikoispiirteet nostetaan esille, näitä esimerkiksi ovat:
  •  työmaan perehdytys
  • erityisliikennejärjestelytarpeet kuljetusten turvallisen sujumisen kannalta
  • maapohjien kantavuus ja avoimuus työmaalla
  • kuorman purkuaikojen rajoitukset, työmaan normaaliaikojen ulkopuoliset ajat
  • kuorman purkupaikkojen ja tapojen erityispiirteet
  • työmaan työturvallisuuslaitteet ja -välineet purkutyössä
  • purkutyön ohjaus ja taakkojen kiinnitys sekä irrotus
 • kuljettajille annetaan ammattipätevyyskoulutuksena betonielementtien kuljettamiseen räätälöity koulutus
 • kuljetuskalustoksi valikoidaan elementtikuljetuksiin tarkoitetut ajoneuvot, kuten syväkuormausperävaunut seinäelementtien kuljetuksissa

Lujabetonin alihankkijat perehdytetään ja ohjeistetaan yhtiön turvallisiin käytäntöihin ja toimittajat sitoutetaan noudattamaan toimintatapoja. Rakentaminen on yhteispeliä ja kohtelemme yhteistyökumppaneita kuten omia työkavereitakin – välittäen heidän turvallisuudestaan kuten omastamme.

Julkaistu: 26.06.2024

Lujabetonin ja YBT:n omistama betonielementtiyritys Prefabmästarna Sverige AB on tehnyt merkittävän yrityskaupan – Laajentaa kapasiteettiaan tulevia Pohjois-Ruotsin teollisuushankkeita varten

Vihreän siirtymän teollisuusinvestointien myötä Prefabmästarna Sverige AB näkee betonielementtimarkkinoiden kasvavan Pohjois-Ruotsissa. Vastatakseen kasvaviin tarpeisiin yritys on jatkuvasti kehittänyt olemassa olevaa elementtiliiketoimintaansa Öjebynissä ja vahvistaakseen edelleen asemaansa yhtiö on hankkinut 100 % Norsjö Betong AB:n osakkeista yrityskaupalla 25.6.2024. Prefabmästarna Sverigen liikevaihto oli noin 26 M€ vuonna 2023 ja Norsjö Betongin liikevaihto noin 6 M€.

Lue lisää
Lisää uutisia