X
Julkaistu: 29.09.2022

Lujabetoni tuo markkinoille vähähiiliset ympäristöystävälliset betonielementit

Lujabetoni on tuonut markkinoille vähähiiliset seinäelementit sekä ontelo- ja tasolaatat, joiden hiilijalanjälki on jopa 40 % pienempi kuin normaaleilla betonielementeillä.

Lujabetonilla tehdään jatkuvasti kehitystyötä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja vähähiilisyyteen pyrkiminen on osa yrityksen jokapäiväistä toimintaa. Nyt markkinoille tuotujen vähähiilisten elementtien lisäksi valikoimaan kuuluu jo aiemmin markkinoille tuotu vähähiilinen valmisbetoni, Luja-Vähähiilibetoni, jonka hiilijalanjälki on 50 % pienempi kuin tavallisen betonin.

– Yhdessä vähähiilisten tuotteiden sekä jatkuvan tuotekehityksen avulla haluamme omalta osaltamme olla pienentämässä hiilidioksidipäästöjämme ja tavoittelemassa toimintamme haitallisten ympäristövaikutusten minimoimista, sanoo Lujabetonin elementtiyksikön johtaja Kari Turunen.

– Esimerkkinä jo saavutetuista päästötavoitteista ovat jopa 15 % pudonneet päästöt käytössä olevissa elementtibetoneissa ja se, että Lujabetonin kehittämät vähäpäästöiset tuotteet on mahdollista ottaa osaksi normaalia elementtituotantoa, Turunen tarkentaa.

Seinäelementtien ja ontelolaattojen osalta vähähiilisyyteen päästään tuotteiden betonireseptien muutoksilla ja moderneilla teollisuuden sivuvirtoihin perustuvilla sideaineilla. Myös prosessitekniikkaa on kehitetty betonielementtien lämpöoptimoinnin osalta kovettumisvaiheessa.

– Vähähiilibetonissa osa betonin valmistukseen tarvittavasta sementistä on korvattu muun teollisuuden sivuvirtatuotteilla päästöjen alentamiseksi. Tuotteet ovat laadultaan vastaavia kuin ns. normaalilla elementtibetonilla valmistetut, kertoo reseptiikasta Lujabetonin kehityspäällikkö Olli Voutilainen.

Lujabetonin vähähiilibetonin kehitystyötä on viety eteenpäin oman, osaavan kehitysorganisaation toimesta ja betonin varhaislujuuksien kehittymistä on testattu yhteistyössä eri lisäainevalmistajien kanssa. Kehitystyötä jatketaan edelleen pääfokuksena vieläkin nopeampi betonin lujuudenkehitys.

Tällä hetkellä vähähiilibetonielementtien valmistuksen testaaminen on keskitetty Järvenpään tehtaalle, mutta tulevaisuudessa niiden valmistus on mahdollista kaikilla Lujabetonin elementtitehtailla.

Yhteystiedot, Lujabetoni Oy
Elementtiyksikön johtaja Kari Turunen, kari.turunen@luja.fi, p. 044 585 2482
Kehityspäällikkö Olli Voutilainen, olli.voutilainen@luja.fi, p. 044 585 2029

Kuva Lujabetonin elementtitehtaalta

Julkaistu: 26.09.2023

Lujabetoni mukana kehittämässä Laakson yhteissairaalan jättihankkeen elementtirunkoa

Lujabetoni on ensimmäinen betonielementtitoimittaja, joka osallistuu yhteistoiminnalliseen allianssiin ns. allianssisopimusmallilla. Hankkeen päätoteuttajana toimii SRV Rakennus Oy. Solmittu kehityssopimus koskee Helsinkiin rakennettavan Laakson yhteissairaalan päärakennuksen runkoa. Lujabetonin toimitussisällön laajuus määritellään toteutusvaiheen tilauksessa, alustavien suunnitelmien mukaan tulossa on julkisivu-, väliseinä- ja ontelolaattaelementtejä sekä kahden vuoden työllistävää vaikutusta toimittaville betonitehtaille.

Lue lisää
Julkaistu: 19.09.2023

Turvallinen toimitusketju Lujabetonilla

Betonin ja betonisten rakennuselementtien sekä tuotteiden toimitusketjuun kuuluu useita tahoja, joiden työturvallisuusseikkojen huomioiminen leikkaa läpi koko linjan. Projektien onnistuminen turvallisesti vaatii jokaiselta vaiheelta osaamista ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin, sekä toimintamalleihin.

Lue lisää
Lisää uutisia