X
Julkaistu: 11.05.2022

Luja-Superlaatan kaatovalujen valmistusprosessi kehittyy

Luja-Superlaatan kylpyhuoneosuuden valmistus toteutetaan joko tuotantolinjalla käsin tehtynä tai Lujabetonin kehittämällä esivalmistusosalla, kaatovalulaatalla. Kaatovalun puolelta muottia vasten valettava kaatovalulaatta sisältää Superlaattaan tarvittavan viemäritekniikan ja lämmitysratkaisun. Samaa tuotannon tehokkuutta ja tuotelaatua parantavaa valmistustekniikkaa käytetään myös Luja-Superkylpyhuoneen valmistuksessa.

Kaatovalulaatan valmistustekniikkaa on kehitetty entisestään uuden modulaarisen muottijärjestelmän käyttöönoton myötä. Muottijärjestelmä mukautuu kaivojen sijaintien muutoksiin jolloin muotin osia vaihtamalla kylpyhuoneen kaadot toimivat aina kaivon sijainnista riippumatta. Modulaarinen muottijärjestelmä mahdollistaa jopa yksittäisten kylpyhuoneiden valmistamisen kaatovalulaatalla. Järjestelmä mahdollistaa myös kaatovalulaatan aiempaa laajemman käyttämisen Superlaatta-tuotannossa.

Asiakkaalle muottitekniikan kehitys näyttäytyy ennen kaikkea lopputuotteen kaatovalujen entistäkin parempana laatuna.

Lisätietoja:

Samu Mäkelä, tuotepäällikkö p. 044 585 2473, samu.makela@luja.fi
Sami Nummela, myyntijohtaja p. 0445852481, sami.nummela@luja.fi

Julkaistu: 16.05.2022

Kulttuurimuutosta tarvitaan

Suomessa on ollut erittäin vahva kulttuuri pitkille hintasidonnaisuuksille. Rakennusliike antaa kiinteän hinnan rakennusprojektista, tavarantoimittaja antaa jostain tuotteestaan kiinteän hinnan vuodeksi, joskus jopa useammaksi vuodeksi. Lisäksi sopimuksien kunnioittaminen on Suomessa hyvin korkealla tasolla. Omien kokemusteni perusteella tällainen sopimisen tyyli ja kulttuuri on poikkeuksellista jopa Euroopan mittakaavassa, puhumattakaan laajemmin. Myös yleiset sopimusehdot (YSE, RYHT) tukevat tällaista kulttuuria ja toimintatapaa. Mielestäni tällainen tapa on ollut myös erittäin hyvä ja pelisäännöt on olleet hyvinkin selkeät eri osapuolille.

Lue lisää
Lisää uutisia