X
Julkaistu: 09.12.2021

Lujabetonin uusi valmisbetonitehdas Helsinkiin nousi viikossa

Lujabetonille valmistui sen 20. valmisbetonitehdas Helsingin Tattarisuon teollisuusalueelle ennätysajassa, kun nykyaikainen ja modulaarinen betonitehdas pystytettiin alle viikossa. Uuden energiatehokkaan tehtaan myötä Lujabetonin pääkaupunkiseudun valmisbetonikapasiteetti kasvaa 75 %:lla.

Uusi betonitehdas parantaa Lujabetonin kykyä valmistaa ympäristön kannalta normaalibetoneita suotuisempia vähähiilibetoneita, kun erilaisten sideaineiden käyttömahdollisuudet lisääntyvät raaka-aineiden varastokapasiteetin merkittävän lisäyksen ansiosta. Samalla tehdas kasvattaa Lujabetonin pääkaupunkiseudun valmisbetonikapasiteettia ja kilpailukykyä huomattavasti.

Tehtaan toimittaja on kotimainen betonitehdasvalmistaja Steel-Kamet Oy ja tehdas edustaa nykyaikaista modulaarista tehdasrakentamista, jossa paikallarakentamisen sijaan tehdas esivalmistetaan ja kuljetetaan paikalle moduuleina.

Huonot sääolosuhteet ja tiukka aikataulu toivat omat haasteensa uuden tehtaan perustustöissä. Lujabetonin laadukkaiden betonien sekä ammattitaitoisen henkilöstön ansiosta viimeiset perustuksien valut saatiin tehtyä kylmissä olosuhteissa alle viikkoa ennen tehtaan pystyttämistä. Myös työturvallisuuden osalta säästyttiin tapaturmilta.

Tehtaan rakennuksessa onnistuttiin erinomaisesti ilman tontilla sijaitsevan vanhan tehtaan tuotannon häiriintymistä. Tehtaan pystytyksen ensimmäisenä päivänä vanha tehdas tuotti lähes 400 kuutiometriä betonia samalla, kun uutta tehdasta pystytettiin.

– Tämä oli logistiikan kannalta kova suoritus, kun huomioidaan, että vanhalta tehtaalta on lähtenyt betoniautoja tasaisin väliajoin ja sementti- sekä kiviainesrekat ovat tuoneet materiaalia vanhalle tehtaalle tasaiseen tahtiin, kertoo Lujabetonin projektipäällikkö Juha Jääskeläinen.

– Kyseisessä paikassa oli haastavat pohjaolosuhteet sekä erittäin ahdas tontti, joten perustustyöt olivat vaativat ja ne piti tehdä etukäteen kokonaan ennen tehtaan asennusta. Ensiarvoisen tärkeää oli etukäteissuunnittelu tehdastoimittajan kanssa, sanoo Lujabetonin valmisbetoniyksikön johtaja Markus Haatainen.

– Tontin muoto ja tilan käyttö toivat toimitukseen lisäpiirteitä, jotka ratkottiin hyvällä yhteistyölle Lujabetonin ja Steel-Kametin henkilökunnan kesken, korostaa myös Steel-Kamet Oy:n projektipäällikkö Jarkko Manninen.

Uuden tehtaan valmisbetonitoimitukset asiakkaille aloitetaan vuoden 2022 tammikuussa.


Yhteystiedot, Lujabetoni Oy
Valmisbetoniyksikön johtaja Markus Haatainen, markus.haatainen@luja.fi, p. 044 585 2476
Projektipäällikkö Juha Jääskeläinen, juha.jaaskelainen@luja.fi, p. 044 585 2849

 Kuvat:
– Time lapse -video Lujabetonin Tattarisuon tehtaan valmistumisesta https://youtu.be/FcFeaNPWAAU

– Kuvia tehtaan rakennusvaiheista

Lisää uutisia