X
Julkaistu: 24.03.2021

Työturvallisuuden kehitysloikka

Työtapaturmataajuus (LTI1) laski Lujabetonilla vuonna 2020 lukuun 18,5 saavuttaen historian alhaisimman tasonsa. Hoitoa vaatineiden työtapaturmien määrä laski yli 30 % ja työtapaturmien aiheuttamat työkyvyttömyyspäivät yli 60 %. Olemme onnistuneet vaikuttamaan työtapaturmien määrään että niiden vaikutuksiin, eli vakavuuteen.

Vuoden 2020 onnistumisesta voidaan kiittää tehdasorganisaatioita, joka päivä arjen turvallisuuden kanssa tekemisissä olevia työntekijöitä sekä esimiehiä. Heidän joukosta on noussut esiin tahto, yhteishenki ja vastuunottajat jotka ovat lähteneet tekemään työpaikoistamme terveellisimpiä sekä turvallisempia, kiitos heille kaikille.

Mitä sitten tapahtui?
Syksyllä 2019 aloitettu Työturvallisuuden Tahdinmuutos alkoi purra. Yhtiön tehtaat ottivat tukevan askeleen tahdinmuutoksen viitoittamana ja painoivat työturvallisuustyölle tukevan jalansijan vasta valetulle pohjalle. Perusasioiden kirkastaminen sekä nollatoleranssi työturvallisuusriskien hyväksymiselle toivat koko henkilöstön kaipaaman ryhtiliikkeen tekemiseen.

Mitäs se sitten sisältää?
Ryhtiliike sisältää mm. työympäristöjen vakioimista järjestyksen osalta niin, että työskentelyalueiden siisteys saatiin nostettua uudelle tasolle. Tältä osin alan haasteet ovat kovat työn monimuotoisuuden, muuttuvien tuotteiden sekä osin runsaiden materiaalivirtojen osalta. Kehitys on ollut osin hidasta, mutta vaiheistamalla ja päättäväisyydellä tämä välttämätön perusasia kehittyy päivä päivältä. Lisäksi viime vuosien tyypillisimmät tapaturmien aiheuttajat sekä niihin johtaneet tilanteet nostettiin pöydälle. Analyysin perusteella laadittiin selkeä yksiselitteinen ohjeistus, turvallisuuskäskyt. Toiminnan arjessa esiintyvien tyypillisimpien riskien esiin nostot, joiden ehdottomalla noudattamisella selkeimmät työturvallisuusuhat saadaan estettyä. Osin turvallisuuskäskyjen ansiosta aiempien vuosien tyypillisin vamman aiheuttaja putosi pykälän alemmas, tämä kertoo osaltaan että kohdistaminen osui maaliinsa.

Työturvallisuustyö ei ole valmis, se on vasta alussa ja nyt alkaa tilanteen vakiinnuttaminen ja sitä seuraava tavoiteltu pysyvämpi tila. Kulttuurinmuutokseen on vielä matkaa, se tulee vuosien päästä mutta siellä sekin meitä odottaa. Tästä eteenpäin ajatus turvallisuustyössä pidetään kirkkaana, toiminta vireänä ja katse tiukasti päätavoitteessa, nollassa työtapaturmassa.

Turvallisuusterveisin
Eero Hynynen, Lujabetoni HSE Manager

Kolumni on kirjoitettu 16.2.2021 julkaistuun Lujan sidosryhmälehteen ja sitä on päivitetty 22.3.2021.

Julkaistu: 16.02.2024

Luja vuosi 2023 – Vakaana vaikeassa suhdanteessa

Kaikkien Luja-yhtiöiden eli Lujatalon Oy:n, Lujabetoni Oy:n ja Fescon Oy:n yhteenlaskettu liikevaihto oli 781 miljoonaa euroa (840 miljoonaa euroa) ja yhteenlaskettu liikevoitto oli 19,6 miljoonaa euroa (19,3 miljoonaa euroa). Luja-yhtiöiden henkilöstömäärä laski edellisestä vuodesta ja oli 1 725 (1 885).

Lue lisää
Julkaistu: 09.02.2024

Betonielementeille vähähiilisyysluokitus – Lujabetoni saavutti sertifioinnin ensimmäisenä betonialan yrityksenä

Lujabetoni on ensimmäisenä betonialan yrityksenä saavuttanut virallisen sertifioinnin Suomen Betoniyhdistyksen (BY) betonielementeille luotuun vähähiilisyysluokitukseen. BY-Vähähiilisyysluokitus® -menetelmän avulla betonielementtien valmistuksen hiilidioksidipäästöt voidaan laskea erittäin luotettavasti ja arvot ovat vertailukelpoisia alan toimijoiden välillä.

Lue lisää
Lisää uutisia