X
Julkaistu: 04.04.2017

Lujabetoni teki hyvän tuloksen ja jakaa voittopalkkiota työntekijöilleen

Lujabetoni kasvoi vahvasti 2016. Lujabetoni-konsernin liikevaihto nousi 136,4 miljoonaan euroon edellisen vuoden 121,6 miljoonasta eurosta. Myös tulos kasvoi ja oli hyvä. Konsernin liikevoitto oli 9,0 miljoonaa euroa eli 6,6 % liikevaihdosta. Lujabetoni Oy palkitsee työntekijänsä jakamalla voittopalkkioita keskimäärin 970 euroa per työntekijä. Järjestelmän mukainen maksimipalkkio tilikaudelta on 1182 euroa ja sen saa noin 80 % henkilöstöstä.

Kaikkien työntekijöiden palkitsemiskäytäntö on ollut Lujabetonilla käytössä voittopalkkioiden muodossa jo 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Voittopalkkio ei ole osa peruspalkkausta, vaan yhtiön tarjoama kannustepohjainen lisäetu palkkaukseen ja se katsotaan osaksi yhtiön voitonjakoa. Järjestelmä koskee kaikkia Lujabetoni Oy:n Suomen vakituisessa työsuhteessa olevia henkilöitä. Yhtiön vuoden 2016 keskimääräinen henkilöstömäärä oli 538 henkilöä. Suurimmat Lujabetonin maksamat tiimikohtaiset voittopalkkiot tilikaudella olivat 1182 euroa per työntekijä, keskimääräinen voittopalkkio oli 970 euroa. Maksimipalkkioon oli oikeutettu noin 80 % voittopalkkion saajista.

Lujabetonin yhtenä strategisena valintana on panostaa omaan, vakituiseen työvoimaan ja saavuttaa sitä kautta paikka alan vahvimpana betoniosaajana. Tämä tarkoittaa uusien työpaikkojen tarjoamisen lisäksi myös sijoittamista henkilöstöön. Lujabetonilaiset ovat olleet jo vuosia sairauskuluvakuutuksen piirissä, joka takaa tarvittaessa nopean erikoissairaanhoidon veloituksetta. Terveysriskejä myös ennaltaehkäistään perinteisellä tyhy-toiminnalla sekä uudemmalla, yrityksessä kehitetyllä työpaikkakuntoutuksella.

Lujabetoni tarjoaa kaikille lujabetonilaisille mahdollisuuden myös poikkeuksellisen laajaan kehittymiseen useiden koulutus- ja valmennusohjelmien myötä. Ohjelmilla turvataan ammatillinen osaaminen työntekijästä ylimpään johtoon ja näin ollen varmistetaan yhtiön menestys pitkälle tulevaisuuteen.

– Kiitän koko henkilöstöämme tuloksekkaasta työstä vuoden 2016 aikana. Voittopalkkio on kiitos henkilöstöllemme Lujabetonin kehittymisen ja kilpailukyvyn edistämisestä. Yhtiö lupaa edelleen panostaa voimakkaasti henkilöstöönsä, sekä investoi voimakkaasti myös toiminnan laajentamiseen vuosien 2017-2018 aikana. Yhdessä tekemällä olemme toimialan vahvin betoniosaaja ja mahdollistamme kannattavan kasvun myös tulevaisuudessa, sanoo Lujabetonin toimitusjohtaja Mikko Isotalo.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Mikko Isotalo, p. 044 585 2305, mikko.isotalo@luja.fi

Lisää uutisia