X
Julkaistu: 06.02.2017

Lujabetonin Itä-Suomen alueelle merkittävä betonitoimitus Jännevirran siltaan

Lujabetoni on saanut merkittävän siltakohteen betonitoimituksen, kun se toimittaa valmisbetonit Valtatie 9 parantamiseen Jännevirran sillan osalta. Hankkeessa rakennetaan nykyisen sillan eteläpuolelle uusi kiinteä 600 metriä pitkä silta, jonka alikulkukorkeus on 25 metriä. Kohteeseen toimitetaan yhteensä 8500 m3 vaativia erikoisbetoneita kuten itsetiivistyvää betonia sekä siltarakenteisiin soveltuvia P-lukubetonia Kuopion ja Siilinjärven betonitehtailta.

Jännevirran silta on Kuopion ja Siilinjärven rajalla olevan valtatie 9:n silta, joka ylittää Saimaan syväväylän Jännevirran kylän kohdalla. Sillan rakentamisen lisäksi Valtatien linjauksen ja tasauksen parantamista tehdään noin 3 kilometrin matkalla sillan molemmilla puolin. Lisäksi hankkeessa parannetaan yksityisteiden liittymiä ja kevyen liikenteen järjestelyjä sekä uusitaan tie- ja katuvalaistusta. Kohteeseen kuuluu vielä alikulkusilta kevyelle liikenteelle ja paikalla valettavia meluvalleja.

Hankkeen alustava kustannusarvio sisältäen sillan rakentamisen ja tiejärjestelyt on noin 43,2 M€. Valmisbetonia urakkaan toimitetaan kaikkiaan noin 8500 m3. Suurin yksittäinen betonitoimitus on vuonna 2018 valettava sillan kansi, johon menee betonia kertavaluna noin 3500 m3. Kannen valuaika on noin 3,5 – 4 vuorokautta yhtä mittaa.

– Siltaprojekti on merkittävä ennen kaikkea siksi, että pääsemme näyttämään osaamistamme ja ensimmäistä kertaa toimittamaan betonia vastaavan kokoluokan siltaan Kuopion alueella, sillä näitä projekteja on todella harvoin tarjolla, sanoo Lujabetonin Savon alueen tehdaspäällikkö Jukka Leskinen.

Lujabetoni noudattaa projektissa Liikenneviraston määräämiä, kaikkia siltakohteita valmisbetonin osalta koskevia tehostettuja laadunvarmistustoimenpiteitä. – Jokaisessa betonitoimituksessa testaamme betonin laatua tehtaalla ja työmaalla samanaikaisesti Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti, kertoo vaativasta prosessista Lujabetonin Savon alueen laatuvastaava Jarno Keränen.

– Testaamme jokaisen eri betonikoostumuksen ennakkoon erilaisin ennakkokokein ja hyväksytämme kokeiden tulokset kohteen rakennustöiden valvojalla ennen kuin toimitamme kutakin betonilaatua työmaalle. Aiomme toimittaa kohteen betonit huippulaatuisina, Keränen jatkaa.

Rakennustyöt käynnistyivät urakan kilpailutuksen jälkeen syksyllä 2016. Rakentaminen kestää arviolta kaksi vuotta, joten hanke valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä. Ensimmäiset betonitoimitukset on tehty joulukuussa erittäin hyvin vaativassa laatutasossa onnistuen.

Lisätiedot:
Lujabetoni, Savon alueen tehdaspäällikkö Jukka Leskinen, p. 044 585 2452, jukka.leskinen@luja.fi
Lujabetoni, Savon alueen laatuvastaava Jarno Keränen, p. 044 585 2095, jarno.keranen@luja.fi

Lisää uutisia