X
Julkaistu: 16.12.2016

Metsä Fibre Oy:n Äänekosken biotuotetehdas on vuoden 2016 Paalutustyömaa – Lujabetoni toimi kohteen betonipaalutoimittajana

Lujabetoni on toiminut paalutoimittajana vuoden 2016 paalutustyömaaksi valitulla Metsä Fibre Oy: Äänekosken biotuotetehtaalla. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre rakentaa Äänekoskelle maailman ensimmäisen uuden sukupolven biotuotetehtaan, joka tuottaa korkealaatuisen sellun ohella monipuolisesti myös muita erilaisia biotuotteita. Metsäteollisuuden suurin investointi Suomessa tulee tuottamaan sellua noin 1,3 miljoonaa tonnia, joista pääosa toimitetaan Euroopan markkinoille sekä kasvavana markkinana Kiinan sellumarkkinoille. Tehtaan rakentaminen alkoi huhtikuun 2015 lopulla ja se käynnistyy syksyllä 2017.

Lujabetoni toimitti Äänekoskelle paaluja historiallisen suuren määrän, yhteensä noin 195 kilometriä, josta betonipaalujen osuus on yli 135 kilometriä. Näistä valtaosa oli Paalutusohje PO-2011 mukaista tyyppiä TB300b ja viidesosa järeämpää tyyppiä TB350a. Kohteen paalujen kantavuus on niin suuri, että niiden varaan voisi perustaa jopa 5000 omakotitaloa, siis lähes kaikki Suomen vuodessa rakennettavat omakotitalot. Paalutuksen kantavuus varmistettiin yli puolellatoista sadalla PDA-mittauksella.

– Olemme iloisia siitä, että Lujabetoni sai tunnustusta tästä vaativasta paalutustyöstä, kertoo paalut toimittaneen Haapajärven tehtaan tehdaspäällikkö Tuomo Eilola. Kyseessä oli Suomen historian suurin paalutustyömaa, joka vaati ennen kaikkea tarkkaa etukäteissuunnittelua ja onnistunutta yhteistyötä eri toimijoiden kesken, Eilolan toteaa. Haastavat olosuhteet huomioiden haasteisiin pystyttiin vastaamaan erittäin ammattitaitoisen työvoiman ja Lujabetonin paalujen suuren valmistuskapasiteetin ansiosta.

Vuoden 2016 Paalutustyömaalle kohteen laajuuden lisäksi omat haasteensa asetti se, että paalutustyö tapahtui alueella, jossa oli toiminnassa oleva tehdas. Samanaikaisesti paalutuksen kanssa työmaalla työskenteli satoja työntekijöitä, mikä vaatii tarkkaa työnsuunnittelua, organisointia ja yhteistyötä. Paalujen suuresta määrästä johtuen myös niiden logistiikka työmaalle ja työmaa-alueella suunniteltiin ja aikataulutettiin tarkasti. Paalutustyö toteutettiin työyhteenliittymätyyppisellä toimintamallilla, jossa Lujabetoni Oy urakoi kohdetta kahden paalutusurakoitsijan ja yhden porapaalu-urakoitsijan kanssa yhteistyössä.

Tuomariston perusteluja vuoden 2016 Paalutustyömaan valinnalle:

  • Erittäin suuri paaluvolyymi ja suuri suunnittelukokonaisuus
  • Volyymin ja aikataulun vuoksi työmaalla yhtäaikaisesti 12 paalutuskonetta, mikä edellytti tehokasta koordinointia ja ennakkosuunnittelua
  • Paalutustyöt valmistuivat tilaajan asettamassa tiukassa toteutusaikataulussa
  • Pohjaolosuhteet erittäin vaihtelevat
  • Onnistunut toteutus häiriöherkän toimivan sellutehtaan ympäristössä
  • Jatkuvat muutokset suunnitelmissa vaikeuttivat työn ja logistiikan suunnittelua
  • Sujuva yhteistyö kaikkien osapuolten kanssa

Valinnan suoritti Betoniteollisuus ry:n paaluvaliokunta, joka koostuu betonipaaluteollisuuden edustajista. Tuomariston puheenjohtajana toimi Reijo Mustonen.

Paalutushankkeen toteuttajat:

Projektinjohto: T&T Maanrakennus Oy

Paalutustyöt: Niskasen Maansiirto Oy, Maasto-Seppo Oy, Junttapojat Oy, Suomen Teräspaalutus Oy

Mittaukset: Inspecta Oy, T&T Maanrakennus Oy, Destia Oy

Betonipaalutoimitukset: Lujabetoni Oy (Haapajärven tehdas)

Lisää uutisia