X
Julkaistu: 16.08.2008

Lujabetoni puolitti hiilidioksidipäästönsä 1993-2008 ja liittyi ensimmäisenä betonialan yrityksenä mukaan energiatehokkuussopimukseen

Lujabetoni Oy pääsi pitkäaikaiseen tavoitteeseensa, energiankäytön ja sen aiheuttamien ominaispäästöjen puolittamiseen vuosina 1993-2008 kestäneellä energiansäästöohjelmalla. Näin yhtiön toiminnan CO2-ominaispäästöt ovat puolittuneet viidessätoista vuodessa. Nyt yhtiö jatkaa tavoitteellista työtä ja on liittynyt ensimmäisenä betonialan yrityksenä Kauppa- ja teollisuusministeriön sekä Elinkeinoelämän Keskusliiton solmimaan energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuuden puitesopimukseen.

Järjestelmällinen työ energiatehokkuuden parantamiseksi ja seuraamiseksi Lujabetonissa on toteutettu läheisessä yhteistyössä Insinööritoimisto Granlundin kanssa. Ohjelmaan on kuulunut useita kymmeniä energiatehokkuusinvestointeja, kuntokartoituksia sekä toiminnan kehittämisprojekteja. Ohjelma huipentui vuonna 2008 toteutettuun laajaan, lähes koko yhtiön lämmitysjärjestelmiä ohjaavan kiinteistöautomaatiojärjestelmän uusintainvestointiin energiatehokkaampaan teknologiaan. Kauppa- ja teollisuusministeriö on yhdessä Elinkeinoelämän Keskusliiton kanssa laatinut energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuuden puitesopimuksen ja siihen liittyvän toimenpideohjelman. Vapaaehtoisen puitesopimuksen tavoitteena on tehostaa energian loppukäyttöä 9% vuoteen 2016 mennessä. Lujabetoni on ensimmäinen betonialan yritys, joka on liittynyt sopimuksen piiriin. Yhtiön oma tavoite on vähentää energiankäyttöään vielä tätäkin enemmän, 20%, sekä olla matalaenergisten tuotteiden edelläkävijä kivitalomarkkinassa. “Haluamme olla alamme Vahvin Betoniosaaja ja näemme, että siihen liittyy kova vastuu myös ympäristöasioiden hyvästä hoitamisesta. Tämä sopimus on hyvä alleviivaamaan tätä asiaa”, sanoo Lujabetonin toimitusjohtaja Mikko Isotalo. “Lujabetonilla on ollut sopimuksen mukaiset prosessit ja energiansäästötavoitteet säännöllisine energiakatselmuksineen, tehdasauditointeineen ja ympäristömittareineen jo pitkään, joten siirtyminen sopimuksen piiriin oli suhteellisen helppoa.” Mikko Isotalo jatkaa.

Julkaistu: 26.09.2023

Lujabetoni mukana kehittämässä Laakson yhteissairaalan jättihankkeen elementtirunkoa

Lujabetoni on ensimmäinen betonielementtitoimittaja, joka osallistuu yhteistoiminnalliseen allianssiin ns. allianssisopimusmallilla. Hankkeen päätoteuttajana toimii SRV Rakennus Oy. Solmittu kehityssopimus koskee Helsinkiin rakennettavan Laakson yhteissairaalan päärakennuksen runkoa. Lujabetonin toimitussisällön laajuus määritellään toteutusvaiheen tilauksessa, alustavien suunnitelmien mukaan tulossa on julkisivu-, väliseinä- ja ontelolaattaelementtejä sekä kahden vuoden työllistävää vaikutusta toimittaville betonitehtaille.

Lue lisää
Julkaistu: 19.09.2023

Turvallinen toimitusketju Lujabetonilla

Betonin ja betonisten rakennuselementtien sekä tuotteiden toimitusketjuun kuuluu useita tahoja, joiden työturvallisuusseikkojen huomioiminen leikkaa läpi koko linjan. Projektien onnistuminen turvallisesti vaatii jokaiselta vaiheelta osaamista ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin, sekä toimintamalleihin.

Lue lisää
Lisää uutisia