X
2016 Puolanka

Tähtelä

Vuoden 2016 suurin lypsykarjapihatto

Toimitussisältö

  • Laakasiilot
  • Lietesäiliöt
  • Perustukset
  • Lietekuilustot
  • Ritilät
  • Betonirunko
  • Betoniseinät

Puolangalla Tähtelän suurnavetassa betonirunko ja -seinät. Tilan omistajat Heikki ja Veikko Mikkonen myhäilevät tyytyväisinä kohteen valmistumisesta aikataulussa.

Mikkoset valitsivat kotimaisen, ruostumattoman ja pitkäikäisen betonin navettansa perusmateriaaliksi. Lisäksi betoni tasaa lämpötilavaihteluja, mikä seikka korostuu varsinkin kesähelteillä ja talvipakkasilla: Mikkoset toteavat. Tärkeä valintakriteeri kestävyyden kannalta oli myös se, että teräkset ovat betonin sisällä suojassa korroosiolta. Toisaalta avaralla jännebetoni- / teräsbetonitekniikalla navettaan saatiin avaruutta ja muunneltavuutta.

Mikkosten navettaan Lujabetonin toimittama betonitoimitus on huikea! Betonia noin 4 000 tn, eli noin 150 rekkakuormaa! Lujabetoni vastaa myös navetan rakennesuunnittelusta.

Navetan koko on myös huikea. 36m x 100 m navettaan mahtuu noin 204 lehmä, 78 hiehoa ja 38 nuorkarjaa. Apu- ja varastotilojen kanssa pinta-alaa kertyy lähes hehtaari.