X
2018 Joukokylä (Puolanka)

Maatalousyhtymä Kanniainen Petri, Päivi ja Jani

Lypsykarjapihatto

Toimitussisältö

  • Perustukset
  • TB-pilarit
  • JB-palkit
  • Betonisandwich-ulkoseinät
  • Väliseinät
  • Lietekuilut ja ritiläpalkit
  • Lietesäiliö
  • Valmisbetonit