X
Julkaistu: 04.03.2024

Helsingin Sompasaaressa toteutetaan vähähiilibetonilla mittavaa rantarakentamisen hanketta

– Vähähiilibetonin käyttöä rakennushankkeissa olisi mahdollisuus lisätä entisestään.

Lujabetoni toimittaa vähähiilibetonit Nihdin alueen vedenalaisiin rakenteisiin. Vähähiilibetonin käytön ansiosta pelkästään hankkeen hiilidioksidipäästöjen säästöt tulevat olemaan jopa 200 000 kg (CO2). Kreate Oy:n toteuttama Nihdin esirakentaminen toteutetaan kokonaisuudessaan vähäpäästöisenä työmaana osana Hiilineutraali Helsinki 2030 -ohjelmaa.

Kalasatamaan kuuluvan Sompasaaren eteläkärki eli Nihti yhdistyy tulevaisuudessa Kruunusillat-raitiotieyhteydellä sekä Laajasaloon että keskustaan. Infrarakentaja Kreate Oy urakoi Sompasaaren kärjessä sijatsevaa Nihdin urakkaa, jossa tehdään monipuolisesti maa- ja vesirakentamisen töitä. Yhteensä Kreate tekee jalallisia rantamuurielementtejä 44 kappaletta. Valmiit elementit nostetaan paikoilleen veteen 350-tonnisen ristikkopuominosturin avulla.

Rantarakenteiden toteuttaminen on yksi hankkeen mielenkiintoisimmista vaiheista. Kooltaan 33 000 kilogrammasta isoimpiin jopa 138 000 kilogramman elementteihin valetaan paikan päällä urakka-alueella. Lujabetoni toimittaa Nihdin rantatukimuureihin tarvittavan vähähiilibetonin ja betonivalut muottitöineen toteuttaa Kreaten työmaalla Betonipörssi Oy.

Kyseinen rakentaminen vaatii betoninvalmistajalta erityisen tarkkaan ennakkosuunnittelua, aikataulun ja logistiikan hallintaa sekä varmaa reseptiikan osaamista.

– Kun muotit täytetään työmaaoloissa ja elementit nostetaan suoraan paikalleen veteen, ei viivästyksille tai reseptiikkaongelmille ole sijaa, sanoo Lujabetonin myyntijohtaja Anssi Tiukka.

Hankkeessa hyödynnetään Lujabetonin osaamista ja kokemusta vähähiilibetonin valmistuksessa.
– Yritys on ehdoton edelläkävijä vähähiilibetonin valmistuksessa johtuen mm. siitä, että Lujabetonilla on ennakkoluulottomasti, mutta harkiten kehitetty vähähiilibetoneiden valikoimaa ja ominaisuuksia. Lujabetonin tutkimuksien myötä betonin tuottama lämpö pystytään arvioimaan hyvin tarkkaan ja tämä auttaa valusuunnittelua työmaalla, kertoo Betonipörssin johtaja Miro Harjumäki.

Harjumäki korostaa, että vähähiilibetonin käyttö edellyttää betonireseptiikan hallinnan lisäksi työmaalta vahvaa asiantuntijuutta ja valujen hyvin tarkkaa ennakkosuunnittelua.

– Tuloksena saamme viimeisen päälle laadukkaita ja kestäviä vähähiilibetonielementtejä, jopa parempia kuin niin sanotulla normaalibetonilla.

Rakennusteollisuuden aiheuttamiin päästöihin tulee kiinnittää erityistä huomiota ja päästöjä tulee aktiivisesti vähentää. Yksi keskeinen ratkaisu tavoitteeseen pääsemiseksi on vähähiilibetonin käytön lisääminen rakennushankkeissa. Onkin tärkeä huomioida, että myös talviolosuhteissa on mahdollista saada huomattavia hiilidioksidipäästösäästöjä aikaiseksi.

– Vähähiilibetonin käyttöä talvirakentamisessa pelätään ihan suotta. Teknisesti ei ole perusteita olla käyttämättä vähähiilibetoneita. Jonkun pitää olla esimerkkinä vähähiilibetonin käytön aktiivisessa lisäämisessä rakennushankkeissa. Me yhdessä Kreaten ja Lujabetonin kanssa haluamme olla suunnannäyttäjiä ja vahvimpia osaajia, sanoo Miro Harjumäki.

– Kannustan muitakin infratoimijoita ja -työmaita ottamaan käyttöön vähähiilibetonin, jolla on mahdollista jo nyt vähentää merkittävästi rakentamisen päästöjä. Kreaten hankkeilla valut ovat onnistuneet hyvin ja kokemukset ovat positiivisia. Lujabetonin ja Betonipörssin lisäksi tärkeässä roolissa on myös hankkeen tilaaja, Helsingin kaupunki. Heidän kanssaan on ollut helppo edistää ympäristönäkökohtia sekä ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi, toteaa Nihdin urakan betonirakenteista vastaava Jyrki Perokorpi Kreatelta.

Nihdin urakka käynnistyi syyskuussa 2023 ja valmistuu toukokuussa 2025. Tällä hetkellä on tehtynä viisitoista muurielementtiä ja toukokuussa 2024 kaikki 44 ovat valmiita.

Yhteystiedot
Lujabetoni Oy
Myyntijohtaja Anssi Tiukka, anssi.tiukka@luja.fi, p. 044 585 2426

Betonipörssi Oy
Johtaja Miro Harjumäki, miro.harjumaki@betoniporssi.fi, p. 044 326 9117

Kreate Oy
Nihdin urakan betonirakenteiden projektipäällikkö Jyrki Perokorpi, jyrki.perokorpi@kreate.fi, p. 040 765 3563

Kuvat: 1. Nihdin työmaalla betonoinnin valmistelua ja 2. betonointi käynnissä

Julkaistu: 26.06.2024

Lujabetonin ja YBT:n omistama betonielementtiyritys Prefabmästarna Sverige AB on tehnyt merkittävän yrityskaupan – Laajentaa kapasiteettiaan tulevia Pohjois-Ruotsin teollisuushankkeita varten

Vihreän siirtymän teollisuusinvestointien myötä Prefabmästarna Sverige AB näkee betonielementtimarkkinoiden kasvavan Pohjois-Ruotsissa. Vastatakseen kasvaviin tarpeisiin yritys on jatkuvasti kehittänyt olemassa olevaa elementtiliiketoimintaansa Öjebynissä ja vahvistaakseen edelleen asemaansa yhtiö on hankkinut 100 % Norsjö Betong AB:n osakkeista yrityskaupalla 25.6.2024. Prefabmästarna Sverigen liikevaihto oli noin 26 M€ vuonna 2023 ja Norsjö Betongin liikevaihto noin 6 M€.

Lue lisää
Lisää uutisia