X
Julkaistu: 21.06.2023

Lujabetonin vastuullisuusraportti 2022 on julkaistu

Luja-yhtiöt haluaa perheyhtiönä varmistaa olemassaolonsa myös tuleville sukupolville noudattamalla kestävän liiketoiminnan periaatteita. Kestävän liiketoiminnan kulmakiviä ovat aito asiakaskeskeisyys sekä luotettavuus ja vastuullisuus. Olemme mukana rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa vastuullisesti, avoimuus ja läpinäkyvyys lähtökohtanamme. Tavoittelemme taloudellista tulosta aina eettisin keinoin ja Lujia arvoja noudattaen. Teemme työtämme laadukkaasti ja kuuntelemme asiakkaitamme tarjoten heille aitoa lisäarvoa ja hyötyjä. Kuuntelemme myös muita sidosryhmiämme, pidämme huolta henkilöstöstämme ja toimimme ympäristöä säästäen sekä ilmastonmuutosta ehkäisten.

Luja-yhtiöt raportoi yritysvastuustaan perinteisesti kolmen näkökulman eli taloudellisen vastuun, ympäristövastuun sekä sosiaalisen vastuun kautta. Lujabetonin vastuullisuusraportti kattaa koko Lujabetonin liiketoiminnan, sekä maantieteellisesti, että tehtaittain. Lujabetonin laatujärjestelmillä on ISO 9001 -sertifiointi, sekä valtakunnallinen ISO 45001 -työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän sertifikaatti ja ISO 14001 -ympäristöjärjestelmien sertifikaatti

Lue koko vastuullisuusraportti:

Lujabetonin vastuullisuusraportti 2022

Lisää uutisia