X
Julkaistu: 17.02.2023

Lujan tulostiedote vuodesta 2022

Luja vuosi 2022 – Vahvana tuulta päin

Kaikkien Luja-yhtiöiden eli Lujatalon Oy:n, Lujabetoni Oy:n ja Fescon Oy:n yhteenlaskettu liikevaihto oli 840 miljoonaa euroa (848 miljoonaa euroa) ja yhteenlaskettu liikevoitto oli 19,3 miljoonaa euroa (28,1 miljoonaa euroa). Luja-yhtiöiden henkilöstömäärä pysyi lähes edellisen vuoden tasolla ja oli 1.885 (1.908).

Lujatalo-konsernin, johon kuuluvat Lujatalo Oy sekä Lujabetoni Oy tytär- ja osakkuusyhtiöineen, liikevaihto oli 777 miljoonaa euroa (800 miljoonaa euroa vuonna 2021). Liikevaihto laski edelliseen vuoteen nähden 4,1 %. Liikevoitto oli 14,4 miljoonaa euroa (24,6 miljoonaa euroa) ja liikevoittoprosentti oli 1,9 % (3,1 %). Konsernin omavaraisuusaste oli erinomaisella 56,6 %:n tasolla (53,4 %).

Lujatalo-konsernin lähipiiriyhtiö on Fescon Oy. Vaikka Fescon ei kuulu juridiseen konserniin, toimii se yhteisen Luja-brändin alla. Fesconin liikevaihto oli 46,4 miljoonaa euroa (34,1 miljoonaa euroa). Liikevaihdon kasvuprosentti oli 35,8 %. Liikevoittoa kertyi 4,8 miljoonaa euroa (2,7 miljoonaa euroa) ja liikevoittoprosentti oli 10,4 % (7,9 %).

Toimintaympäristö
Vuonna 2022 rakennettiin kolmannen koronavuoden varjossa. Ennätysvilkkaan vuoden 2021 jälkeen rakentamisen vauhti hidastui kansainvälisen epävarmuuden lisääntyessä. Rakentamista hankaloittanut pandemia jäi keväällä osittain taustalle, kun rakennusala yritti taklata Venäjän hyökkäyssodan vauhdittamia materiaalien saatavuushaasteita sekä äkillistä kustannusten kasvua. Hintapaineet jatkuivat korkeina koko vuoden ajan. Vuoden loppua kohden kova inflaatio, korkojen nousu sekä energiapula ja sitä seurannut hintojen nousu heikensivät kuluttajien luottamusta ja söivät erityisesti asuntorakentamisen aloituksia.

Asuntorakentaminen lähti laskuun ennätyskorkealta tasoltaan, mutta pysyi edelleen historiaan nähden hyvällä tasolla. Toimitiloja rakennettiin vuonna 2022 edellistä vuotta hiukan vähemmän. Korjausrakentaminen kääntyi hienoiseen kasvuun korjausvelan sekä asuntojen ja toimitilojen vihreän siirtymän edellyttämien korjaustarpeitten takia.

Lujatalo – Tilauskanta ennätyslukemiin
Lujatalo Oy:n liikevaihto oli 581 miljoonaa euroa (602,6 miljoonaa euroa) ja se laski 3,6 %. Liikevoitto oli 6,0 miljoonaa euroa (18,5 miljoonaa euroa) ja liikevoittoprosentti oli 1,0 % (3,1 %). Henkilöstön määrä kasvoi Lujatalolla hieman ja oli 918 (kasvua 1,2 %).

Lujatalon toimitusjohtaja Harri Savolainen:
”Vuoden 2022 maailmantilanteen useat muuttujat vaikuttivat negatiivisesti rakentamiseen Suomessa. Niiden johdannaisena kohonneet kustannukset, hiipunut asuntokauppa sekä siirtyneet hankealoitukset vaikuttivat myös Lujatalon tulokseen heikentävästi edelliseen vuoteen nähden. Ilonaiheina olivat tilauskanta, joka nousi vuoden vaihteessa ennätyslukemiin ollen noin 656 miljoonaa euroa ja yrityksen omavaraisuus, joka oli lähes 50 %.”

Asuntorakentamisen osalta vuosi oli vielä vilkas. Vuonna 2022 Lujatalolta valmistui 1 865 urakoitua asuntoa ja 189 omaperusteista asuntoa. Omaperusteisia asuntoja myytiin 209 kappaletta ja valmiita myymättömiä asuntoja oli vuoden lopussa historiallisen vähän, 34 kappaletta.

Toimitilarakentamisen puolella käynnistyi mm. elinkaarimallilla toteutettava Lujatalon historian suurin hanke, Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihupellon kampus, josta tekee erityisen kiinnostavan paitsi koko, myös vahva ympäristönäkökulma rakentamiseen. Rakenteilla oli myös Suomen suurin hirsirakenteinen lukio ja kulttuuritalo Monio, joka sai vuoden aikana runsaasti positiivista huomiota saaden mm. Vuoden rakennustyömaa -palkinnon. Koulu- ja sairaalarakentaminen jatkuivat vahvoina myös vuonna 2022. Korjausrakentamisen saralla oli käynnissä kiinnostavia hankkeita, mm. korkeimman hallinto-oikeuden suojeltujen toimitilojen perusparannustyö Helsingissä.

Työ turvallisen työskentelykulttuurin parissa jatkui strategian mukaisesti Lujatalossa läpi vuoden. Työtapaturmien minimoimiseksi tehtiin systemaattisesti töitä mm. järjestämällä turvavartteja sekä Lujatalon omia turvallisuusviikkoja. Myös työ aliurakoitsijoiden työturvallisuuden parantamiseksi aloitettiin tavoitteena Tapaturmaton yhteinen työpaikka. Lujatalon Pohjois-Suomen alueyksikkö saavutti 0-tapaturmaa tavoitteen oman henkilöstön sekä työmaan muiden toimijoiden (aliurakoitsijat ym.) osalta. Tapaturmataajuus oli Lujatalon oman henkilöstön osalta 14,2 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden (13,7 vuonna 2021) ja tapaturmataajuus yhteensä oli 19,4 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden.

Myönteisiä tuulia Lujatalon vuoteen 2022 toivat myös Lujatalon paluu Luottamus ja Maine -tutkimuksen ykköspaikalle sekä sijoittuminen halutuksi työnantajaksi opiskelijoille tehdyssä Universum-tutkimuksessa. Myös alalla olevat ammattilaiset nostivat Lujatalon houkuttelevimpien työnantajien listalle.

Henkilöstön työtyytyväisyys on merkittävässä asemassa Lujatalon toiminnassa ja työtyytyväisyys nousikin vuonna 2022 aiempaan vuoteen nähden. Nettosuositteluindeksi (39) parani edellisvuoteen verrattuna.

Lujabetoni – Panostuksia kestävään tulevaisuuteen
Lujabetoni Oy:n vuoden 2022 liikevaihto oli 213 miljoonaa euroa (210,5 miljoonaa euroa) ja se kasvoi 1,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoittoa yritys teki 7,4 miljoonaa euroa (7,0 miljoonaa euroa) ja liikevoittoprosentti oli 3,5 % (3,3 %). Henkilöstön määrä oli 860 (supistui 2,6 %).

Lujabetonin toimitusjohtaja Mikko Isotalo:
”Vuosi 2022 alkoi vahvalla suhdanteella, vaikka merkkejä erityisesti asuntokysynnän hiipumisesta oli jo ilmassa. Kallistuneet ja ennakoimattomat raaka-ainehinnat realisoituivat ennustettuakin suurempina Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Tuloksemme tekemiseen vaikuttivat harppauksin kasvaneet energiakustannukset, koronnousut ja korkeana jatkunut työvoimapula. Kasvatimme Luja-Vähähiili-tuoteperhettä vähähiilisillä seinäelementeillä sekä ontelo- ja tasolaatoilla ja lähdimme mukaan tuulivoimaliiketoimintaan.”

Lujabetonin toiminnan keskittyminen vähähiilisyyteen pyrkimiseksi kantoi hedelmää. Yrityksen markkinoille tuoma Luja-Vähähiilibetoni herätti markkinassa suurta kiinnostusta ja Lujabetoni teki useita merkittäviä vähähiilibetonikauppoja. Ensimmäisenä markkinaan tuotujen vähähiilisten elementtien lisäksi useita uusia vähähiilituotteita oli tuotekehityksen alla.

Merkittävä uuden liiketoiminnan läpimurto tehtiin betonirakenteisiin tuulivoimatorneihin, joista solmittiin kauppa Nordex Finland Oy:n kanssa Karahka-tuulipuistoon tilikauden loppupuolella. Tätä varten alettiin rakentamaan erittäin merkittävää investointia Kärsämäen tehtaalle ja uusi tuotantorakennus oli jo harjakorkeudessa tilikauden päättyessä. Tuulivoimaelementtien valmistus alkaa kesällä 2023.

Työturvallisuuteen panostamista jatkettiin ja yhtenä tunnustuksena siitä Lujabetoni vastaanotti Betoniteollisuuden valtakunnallisen työturvallisuuskilpailun voiton. Vuoden aikana tapaturmataajuus oli edellisien vuosien kaltainen ja tapaturmat olivat pääasiallisesti pieniä. Laajoja sisäisiä HSE-auditointeja suoritettiin vuoden aikana tehtaille 33 kappaletta.

Fescon – Kasvua uusista liiketoiminnoista
Fesconin liikevaihto oli 46,4 miljoonaa euroa (34,1 miljoonaa euroa) ja se kasvoi edellisvuoteen verrattuna 35,8 %. Yrityksen liikevoitto oli 4,8 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli 10,4 %. Henkilöstön määrä oli 107.

Fesconin toimitusjohtaja Kimmo Peltola:
”Fesconilla vuosi 2022 osoittautui hyväksi maailmantalouden epävarmuustekijöistä huolimatta. Vuoden 2022 lopussa lattiapinnoitteisiin erikoistunut Nanten fuusioitui Fesconiin ja viime vuoden liikevaihdoksi muodostui ennätykselliset 46,4 miljoonaa euroa. Myös käyttökate ja liikevoitto ylsivät yrityksen historian korkeimmalle tasolle.”

Fesconin eri liiketoiminnoissa onnistuttiin erinomaisesti. Laastiliiketoiminta kasvoi tasaisesti, hiekka- ja mineraaliliiketoiminta pärjäsi hyvin ja Fescon sai useita uusia asiakkuuksia teollisuudesta. Nantenin liiketoiminnassa eli lattiapinnoitteiden myynnillä saavutettiin lähihistorian paras myyntivuosi.

Tuotekehityksen puolella syntyi myös useita mielenkiintoisia uusia tuotteita ja samalla kehitettiin myös Nanten-lattiapinnoitteiden kanssa yhteensopivat Fescon-lattiatasoitteet. Näin muodostui tuoteperhe, jolla varmistetaan asiakkaalle paras mahdollinen lopputulos.

Epävarmuuden vuoden aikana Fescon turvasi toimitusvarmuuttaan huolehtimalla etupainotteisesti materiaalihankinnoista sekä varmistamalla tuotannon energiasaatavuuden vaihtoehtoisilla energiamuodoilla.

Fesconin korkea toiminnan taso palkittiin, kun Stark Suomi Oy valitsi yrityksen vuoden yhteistyökumppaniksi. Starkin perinteisen vuoden yhteistyökumppanivalinnan perusteina olivat liiketoiminnalliset ja laadulliset kriteerit.

Fesconin työturvallisuus miljoonaa työtuntia kohti pysyi aiemman vuoden tasolla ja oli 24,3 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden.

Investoinnit
Luja-yhtiöt investoivat vuonna 2022 yhteensä noin 6,6 miljoonan euron edestä. Lujatalon investoinnit koostuivat pääosin kalustokeskuksen investoinneista. Lujabetonilla vuoden merkittävin investointi oli Kärsämäen tuulivoimaelementteihin rakennettava tehdasrakennus, koneinvestoinnit sekä merkittävä varastoalue. Lisäksi toteutettiin varsin merkittävä määrä olemassa olevien tehtaiden parannus- ja kehitysinvestointeja. Fesconin tilikauden investointien pääkohteita olivat erilaiset tuotantolaitosten tehostamiseen ja korvausinvestointeihin liittyvät investoinnit.

Henkilöstö ja sosiaalinen vastuu
Luja-yhtiöiden yhteenlaskettu henkilömäärä laski hieman ja oli 1 885 (1 908). Luja-yhtiöissä henkilöstö on ollut sangen sitoutunutta. Lujatalossa keskimääräinen työsuhteen pituus on 7,4 vuotta, Lujabetonilla 10,6 vuotta ja Fesconilla 9,4 vuotta.

Lujan sosiaalisessa vastuussa on korostunut jo vuosia työturvallisuuteen panostaminen sekä ammattitaidon jatkuva kehittäminen. Työturvallisuusasiat ovat keskeinen asia työntekijöiden perehdytystä. Myös kaikki Lujan kesätyöntekijät kävivät perehdytystilaisuudet, jossa työturvallisuusasiat olivat keskeisessä roolissa.

Lujatalossa henkisen jaksamisen tukena hyödynnettiin edelleen tehokkaasti Auntie-palvelua ja työnohjausta yksilöllisinä tukikeinoina työterveyshuollon tukitoimien lisänä. Aluekohtaisesti hyödynnettiin Firstbeat-Hyvinvointianalyysejä. Lujabetonilla henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen panostavaa työtä jatkettiin aktiivisesti. Vuonna 2021 julkistettu matalan kynnyksen mielenhyvinvoinninpalveluja tarjoava Tönäri otettiin onnistuneesti vastaan ja pitkään jatkunut mielenterveydellisistä syistä johtuneiden sairauspoissaolojen kasvu saatiin laskuun. Fesconilla otettiin käyttöön Mehiläisen Työelämän turva -kokonaispalvelu, johon kuuluvat kattavat työterveyttä edistävät palvelut sekä sovitut sairaanhoitopalvelut. Virkistäytymistä ja Luja-henkeä tukeva Lujatiimi-toiminta jatkui koronavuosien jälkeen aktiivisena.

Luja-yhtiöt jatkoi Aseman Lapset ry:n, Ensi- ja turvakotien liiton sekä SOS-Lapsikylän tukemista osana sosiaalista vastuunkantoaan.

Ympäristövastuu
Lujatalo on toiminnassaan sitoutunut valittujen 3, 8, 11, 12 ja 13 YK:n Agenda 2030 tavoitteiden edistämiseen osana vastuullista toimintaa. Vuonna 2022 100 % työmaiden käyttämästä sähköstä tuotettiin hiilineutraalisti. Jätteiden lajitteluaste läheni 70 % tavoitettaan vuoden 2022 aikana ja oli 66 %. Jätteiden kierrätysaste oli 44 %.

Lujabetonin ympäristövastuun päätavoite on tuotannollinen hiilineutraalius vuoteen 2040 mennessä sekä yrityksen käyttämien raaka-aineiden CO2-päästöjen puolittaminen vuoteen 2035 mennessä vuoden 2019 toteutuneelta verrokkitasolta. Vuonna 2022 suurimmat panostukset keskitettiin energian käytön vähentämiseen sähkön ja lämmön osalta. Lujabetoni onnistuikin vähentämään omaa energiankulutustaan merkittävästi.

Fesconilla merkittävät parannustoimenpiteet hiekankuivauksessa johtivat hiilidioksidipäästöjen 7,9 % vähenemiseen valmistettua tonnia kohti. EPD-laskelmien (Environmental Product Declaration) tekeminen vaikuttaa yhä enemmän myös Fesconin tuotereseptuurisuunnitteluun johtaen valmiiden tuotteiden kokonaishiilidioksipäästöjen jatkuvaan alenemiseen.

Luja-yhtiöiden tulevaisuuden näkymät
Voimakkaan kasvun vuosista ala näyttää palaavan jälleen perusasioiden äärelle. Vuosi 2023 on haastava energia- ja materiaalihintojen ja inflaation ollessa edelleen korkealla tasolla. Vuotta kannattelee viime vuoden runsas asuntoaloitusten taso ja toimitilarakentamisen piristyminen sekä korjausrakentamisen hienoinen kasvu. Kuluvaan vuoteen Luja lähtee optimistisesti taloudellisen aseman ollessa erittäin vahva: Lujan toimintaa tukee ja kantaa korkea omavaraisuusaste sekä vahva kassa.

Lujatalo
Vuotta 2023 leimaa rakentamisen suhdanteen heikkeneminen ja hankkeiden vähäinen määrä. Lujatalon tilauskanta näyttää erittäin hyvältä ja se antaa selkänojaa alkaneelle vuodelle. Liiketoiminta painottuu entistä enemmän urakointiin ja suunnittelun sisältäviin hankkeisiin. Lujakoti-hankkeiden aloitusvalmiutta ylläpidetään markkinatilanteen suotuisaa muutosta silmällä pitäen.

Lujabetoni
Lujabetoni panostaa edelleen tänäkin vuonna kasvuun Suomen lisäksi Ruotsissa, missä rakentamisen suhdannenäkymät ovat suotuisammat ja missä Lujabetoni näkee merkittävää kasvua siirtymässä vihreään energiaan. Lujabetonilla keskitytään vuoden aikana erityisesti vähähiilisyyteen vähentämällä energiankulutusta omassa toiminnassa sekä tarjoamalla entistä aktiivisemmin Luja-Vähähiilibetoni-tuotteita asiakkaille. Tuulivoimalarakentamisessa nähdään runsaasti tulevaisuuden kasvupotentiaalia.

Fescon
Kuluvan vuoden uudisrakentamisen väheneminen vaikuttaa myös Fesconin toimintaan. Fesconilla huomattava osa liikevaihdosta tulee kuitenkin korjausrakentamisesta, julkisesta rakentamisesta ja energiateollisuudesta, mistä johtuen yrityksen kannattavuus on edelleen vakaalla pohjalla. Tuotekehityksessä saavutettujen tulosten kautta yrityksellä on edelleen edellytykset myös kasvattaa myyntiään eri tuotesektoreissa.

Lisätietoja:
• Lujatalon toimitusjohtaja Harri Savolainen, puh. 044 585 2715
• Lujabetonin toimitusjohtaja Mikko Isotalo, puh. 044 585 2305
• Fesconin toimitusjohtaja Kimmo Peltola, puh. 050 3077 413
• www.luja.fi

Kuvat:
• Lujatalon historian suurin hanke, Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihupellon kampus
• Lujabetonin mittava elementti- ja valmisbetonitoimituskohde, Ahveniston sairaala
• Fesconin märkälaastikohde Annankadulla Helsingissä

Julkaistu: 26.06.2024

Lujabetonin ja YBT:n omistama betonielementtiyritys Prefabmästarna Sverige AB on tehnyt merkittävän yrityskaupan – Laajentaa kapasiteettiaan tulevia Pohjois-Ruotsin teollisuushankkeita varten

Vihreän siirtymän teollisuusinvestointien myötä Prefabmästarna Sverige AB näkee betonielementtimarkkinoiden kasvavan Pohjois-Ruotsissa. Vastatakseen kasvaviin tarpeisiin yritys on jatkuvasti kehittänyt olemassa olevaa elementtiliiketoimintaansa Öjebynissä ja vahvistaakseen edelleen asemaansa yhtiö on hankkinut 100 % Norsjö Betong AB:n osakkeista yrityskaupalla 25.6.2024. Prefabmästarna Sverigen liikevaihto oli noin 26 M€ vuonna 2023 ja Norsjö Betongin liikevaihto noin 6 M€.

Lue lisää
Lisää uutisia