X
Julkaistu: 05.11.2021

Lujabetonilla edistetään elementtikuljetusten työturvallisuutta etujoukoissa

Lujabetonilta kuljetetaan 127 000 kuormaa rakennuselementtejä vuosittain eli n. 1 000 000 elementtiä / vuosi.

 

Työmaille kuljetetaan rakennusaikana erityyppisiä materiaaleja, joista esimerkiksi rakennuselementit saattavat painaa jopa 20 tonnia kappaleelta. Työturvallisuuden kannalta ei siis ole yhdentekevää, kuinka niitä lastataan, kuljetetaan ja puretaan. Skanskan Itä-Suomen yksikössä pohdittiin, löytyisikö rakennuselementtien kuljetusten turvallisuuden edistämiseksi uusia keinoja. Syntyi työryhmä, jossa kehitettiin yhteistyössä elementtien kuljettajille räätälöity turvallisuuskoulutus.

Koulutusta on kehitetty yhdessä usean toimijan kanssa. Kuvassa Lujabetoni Oy:n HSE-päällikkö Eero Hynysen (vas.) ja kuljetuspäällikkö Pekka Ruotsalainen (kolmas vasemmalta), Parma Oy:n turvallisuuspäällikkö Katja Salmi (toinen vasemmalta) alueen hankintapäällikkö Tomi Houtsonen (kolmas oikealta) ja alueen HSE-päällikkö Matti Eronen (oik.) Skanskalta. Pilottivaiheessa kuultiin myös Joutsenon Elementti Oy:n toimitusjohtaja Simo Tahvanaista (toinen oikealta).

 

”Rakennuselementtien kuljetuslogistiikan kehittäminen turvallisemmaksi sai aluksi vauhtia turvallisuuskyselyistä elementtejä valmistaville betoniteollisuusyrityksille. Tämän jälkeen lähdimme muotoilemaan koulutuspakettia yhdessä Lujabetonin, Parman, MH-Betonin ja Laukaan Betonin kanssa. Lopuksi mukaan tuli myös CAP-Autokoulu, jonka tarkoituksena on vetää koulutuksia kehitystyön jälkeen. Koulutusprojektia on jo valmisteltu reilu vuosi, ja se valmistuu vuoden loppuun mennessä. Kehitysprosessin aikana pilotoimme koulutusta jo muutamien elementtikuljettajien kanssa. Vuoropuhelu osallistujien kanssa on erityisesti alkuvaiheessa tärkeää, jotta koulutusta voidaan kehittää edelleen”, kertoo hankintapäällikkö Tomi Houtsonen Skanskalta.

 

Koulutuksen raamit ovat tulleet Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta, joka on hyväksynyt sen osaksi ammattikuljettajien täydennyskoulutusvaihtoehtoja. Yhteistyökumppaneiden kanssa kehitetyssä uudessa koulutuspäivässä keskitytään ensisijaisesti kuorman sidontaan ja työmaalla tapahtuvaan purkutilanteeseen. Koulutus koostuu muun muassa luennosta sekä videoista.

 

”Elementtilogistiikassa ei määrällisesti satu vuosittain huolestuttavan paljon onnettomuuksia, mutta joitakin läheltä piti -tilanteita tulee. Onnettomuuksista suuri osa sattuu rakennustyömailla elementtien purkamisissa, ja loukkaantumisseuraamukset voivat olla vakavia elementtien suuren painon vuoksi. Purku- ja nostotöiden turvallisuutta edistetään monin keinoin, esimerkiksi huomiota on kiinnitetty elementtien purkupaikkojen sijoitteluun ja kuntoon sekä elementtien käsittelyyn. Sama koskee valubetonin toimituksia ja valuja”, kertoo HSE-päällikkö Matti Eronen Skanskalta.

 

Kolmivaiheinen turvallisuushaaste

 

Elementtikuljetusten turvallisuus on kolmikantapeliä. Tieliikenteessä vastuu on kuljetusliikkeellä, mutta työmailla elementtien purkamisten turvallisuusvastuu siirtyy pääurakoitsijalle eli rakennusliikkeelle. Osallisina purkamisessa ovat elementtikuljettajan lisäksi torni- tai ajoneuvonosturin kuljettaja sekä elementtien vastaanottajat.

 

”Ammattikuljettajien kokemus elementtien kuljetuksiin ja purkuihin on karttunut vuosien varrella käytännön sekä elementtitehtaiden ja rakennusliikkeiden omien perehdytysten kautta. Koulutuksen avulla elementtien käsittelyyn saadaan yhtenäiset työtavat ja turvallisuuskäytännöt. Purkutilanteisiin on lisäksi erityisiä turvavälineitä, ja niiden käyttöä opastetaan koulutuksessa”, Tomi jatkaa.

 

Myötätuulta koulutukselle talonrakennus- ja betoniteollisuudelta

 

Talonrakennusteollisuus Itä-Suomen piirin aluepäällikkö Kimmo Anttonen pitää elementtikuljetuksiin räätälöityä kuljettajakoulutusta erinomaisena, koska se lisää turvallisuutta logistiikan kaikissa vaiheissa niin itse kuljettajille kuin muillekin elementtilastin kanssa tekemisissä oleville.

 

”Ensisijaisesti kyse on henkilöturvallisuudesta, mutta elementtirikkojen väheneminen tuo myös taloudellista hyötyä. Toivon, että Skanskan, elementtejä valmistavien yritysten ja CAP-Autokoulun kehittämä, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin hyväksymä koulutus- ja toimintamalli jalkautuu ympäri maata. Suomessa on työturvallisuuden harjoitusalueita, joissa on elementtien lastaus- ja purkurasteja käytännön koulutukseen”, Kimmo kertoo.

 

Elementtikuljettajille räätälöity lastaus- ja purkuturvallisuuden koulutus vakioi ja varmistaa oikeita toimintatapoja sekä turvavälineiden käyttöä. Erityisen tärkeää se on uusille ja kokemattomille kuljettajille.

 

”On hienoa, että valintavaihtoehto on hyväksytty pakolliseen kuljettajien täydennyskoulutukseen.Betonielementit ovat erityisen painavia rakennustuotteita, joten on tärkeää, että niiden kuormaus ja sidonta toteutetaan ammattitaidolla ja huolellisesti”, toteaa Betoniteollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi Mattila.

 

Elementtikuljettaja: Aina voi kehittää turvallisuutta

 

Lujabetonin Pekka Ruotsalainen ja elementtikuljetuksiin erikoistuneen Kuljetus Grönberg Oy:n yrittäjä Juho Grönberg ovat yhtä mieltä, että rakennuselementtien kuljetuslogistiikan turvallisuudessa on kehittämisen varaa.

”Koulutus tuo toimintaan lisävarmuutta, ja arvaamattomiinkin tilanteisiin pystytään reagoimaan nopeasti. Nostolaitteisiin tai kiinnityskoukkuihin voi tulla mekaaninen vika ja ne saattavat pettää, jolloin tonnien painoinen elementti voi liikahtaa mihin suuntaan hyvänsä tai pahimmillaan pudota kokonaan”, Pekka kertoo.

 

”Pienempiä mutta ei vähäteltäviä uhkia ovat kuljettajien putoamiset, liukastumiset ja kaatumiset. Erityistä huomiota pitää kiinnittää elementtien purkupaikkaan, jotta se on vakaa, vahva ja turvallinen. Turvallisten toimintatapojen lisäksi tärkeää on saumaton yhteistyö rakennustyömailla elementtilastia käsittelevien ja vastaanottavien kanssa”, Juho täydentää.

 

 

Teksti: Ilpo Lommi, kuvat: Ilpo Lommi

Julkaistu: 26.06.2024

Lujabetonin ja YBT:n omistama betonielementtiyritys Prefabmästarna Sverige AB on tehnyt merkittävän yrityskaupan – Laajentaa kapasiteettiaan tulevia Pohjois-Ruotsin teollisuushankkeita varten

Vihreän siirtymän teollisuusinvestointien myötä Prefabmästarna Sverige AB näkee betonielementtimarkkinoiden kasvavan Pohjois-Ruotsissa. Vastatakseen kasvaviin tarpeisiin yritys on jatkuvasti kehittänyt olemassa olevaa elementtiliiketoimintaansa Öjebynissä ja vahvistaakseen edelleen asemaansa yhtiö on hankkinut 100 % Norsjö Betong AB:n osakkeista yrityskaupalla 25.6.2024. Prefabmästarna Sverigen liikevaihto oli noin 26 M€ vuonna 2023 ja Norsjö Betongin liikevaihto noin 6 M€.

Lue lisää
Lisää uutisia