X
Julkaistu: 15.06.2021

Lujabetoni ja Mehiläinen avasivat uraauurtavan mielenhyvinvoinnin palvelun

Lujabetoni ja Mehiläinen ovat avanneet uraauurtavan mielenhyvinvoinnin palvelun lanseeratessaan Lujabetonin henkilöstölle matalankynnyksen ammattiavun kanavan. Palvelu on valtakunnallisestikin merkittävä avaus yksittäiseltä työnantajalta ja se viitoittaa tietä fyysistä työtä tekevien mielenterveyden hoitoon.

Läheisessä yhteistyössä Lujabetonin työterveyspalveluja tarjoavan Mehiläisen kanssa kehitetty mielenhyvinvoinnin palvelu on räätälöity juuri Lujabetonin työntekijöitä ja toimihenkilöitä varten. Palvelun ydinideana on, että yhteyttä ammattilaiseen voi ottaa todella matalalla kynnyksellä ja monikanavaisesti. Tarkoitus on päästä yhdessä ammattilaisen kanssa ratkomaan mieltä painavia asioita ennen kuin ne kehittyvät ylivoimaisiksi vaikuttaen työkykyyn ja vaatien järeämpiä hoitomuotoja. Palvelu toimii kaksisuuntaisesti eli ammattilaiset on tuotu myös lujabetonilaisten lähelle omilla kasvoillaan. He mm. kertovat ja jakavat vinkkejä mielenhyvinvoinnin tueksi ja saattavat itsekin ottaa yhteyttä lujabetonilaiseen, jos saavat siihen herätteen esimerkiksi työterveyshuollosta.

– Palvelun käytön alku on ollut murskaava. Sen piirissä on ollut neljän ensimmäisen vajaan kuukauden aikana lähes neljä prosenttia henkilöstöstä, iso osa heistä on työntekijöitä. Määrä on hurja. Jos sen suhteuttaa Suomen kaikkien työllisten määrään, tarkoittaa se sitä, että Suomessa vastaavan palvelun tarpeessa olisi ollut neljän kuukauden aikana yli 100 000 työllistä, kertoo Lujabetonin henkilöstöjohtaja Mikko Satuli.

Fyysisesti kuormittavaa työtä tekevien sairauksiin luetaan herkästi fyysiset vaivat kuten tuki- ja liikuntaelinvammat ja fyysisen lihastyön rasituksen aiheuttamat muut sairaudet. Kuitenkin mielenterveys on vaarassa yhtä lailla fyysistä työtä tekevillä kuin toimistotyötä tekevällä.

Lujabetonille työterveyspalveluja tarjoavassa Mehiläisessä tunnistetaan mielenterveyden ongelmien määrän kasvu, joka on vain kiihtynyt korona-aikana.

– On erittäin hienoa, että Lujabetonilla, jossa on paljon fyysistä työtä tekeviä, on kiinnitetty huomiota varhaisen vaiheen tukeen mielenterveyttä koskevissa haasteissa, sanoo Mehiläisen Työelämäpalveluiden johtava työterveyslääkäri Annika Jalli.

– Tilastojen mukaan mielenterveyden ongelmat ovat viime vuosien aikana lisääntyneet laajasti eri ikäryhmissä ja eri aloilla, eivätkä fyysistä työtä tekevät tee poikkeusta tästä. Paljon puhutaan työuupumuksesta ja työn kuormittavuudesta toimistotyötä ja etätyötä tekevien parissa. Haluan kuitenkin korostaa, että työssä jaksamiseen, uneen ja mielialaan liittyviä huolia esiintyy kaikilla riippumatta alasta tai sukupuolesta. Siten on tärkeää, että tukea on tarjolla kaikille, Annika Jalli jatkaa.

Lujabetonin työeläkeyhtiökumppani Ilmarisen työkykyriskien ennakointi- ja tutkimusjohtaja Kari-Pekka Martimo näkee huolestuttavana ilmiönä mielenterveydellisistä syistä johtuvien sairauspoissaolojen merkittävän lisääntymisen ja sitä kautta myös työkyvyttömyyseläkkeelle joutuvien kasvavan määrän.

– Siksi me työeläkeyhtiön näkökulmasta tervehdimme ilolla Lujabetonin henkilöstölleen tarjoamaa mielenhyvinvoinnin palvelua, jossa jo alkuvaiheessa pyritään hakemaan ratkaisuja mielenhyvinvoinnin haasteisiin ennen ongelmien kroonistumisia.

Tieteellisen tutkimuksen pohjalta laaditussa kansainvälisessä artikkelissa käy myös ilmi, että keskusteluapua käyttämällä mielenterveydestä johtuvia poissaoloja on saatu vähennettyä jopa 50 prosenttia. Ei siis ole lainkaan vähäpätöistä, että matalan kynnyksen luottamuksellista keskusteluapua tarjotaan, Martimo korostaa.

– Perinteiset palvelut eivät ole enää riittäviä, vaan tukea ja apua tulee olla tarjolla matalalla kynnyksellä ja laaja-alaisesti, silloin kun siihen on jokaisella omassa elämässään tarvetta, Mikko Satuli sanoo.

 

Yhteystiedot:
Lujabetoni Oy, henkilöstöjohtaja Mikko Satuli, mikko.satuli@luja.fi, p. 044 585 2015
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, työkykyriskien ennakointi- ja tutkimusjohtaja LT, dos. Kari-Pekka Martimo, kari-pekka.martimo@ilmarinen.fi, p. 050 566 5797
Mehiläinen Oy, johtava työterveyslääkäri Annika Jalli, annika.jalli@mehilainen.fi, p. 050 5378827

Julkaistu: 26.09.2023

Lujabetoni mukana kehittämässä Laakson yhteissairaalan jättihankkeen elementtirunkoa

Lujabetoni on ensimmäinen betonielementtitoimittaja, joka osallistuu yhteistoiminnalliseen allianssiin ns. allianssisopimusmallilla. Hankkeen päätoteuttajana toimii SRV Rakennus Oy. Solmittu kehityssopimus koskee Helsinkiin rakennettavan Laakson yhteissairaalan päärakennuksen runkoa. Lujabetonin toimitussisällön laajuus määritellään toteutusvaiheen tilauksessa, alustavien suunnitelmien mukaan tulossa on julkisivu-, väliseinä- ja ontelolaattaelementtejä sekä kahden vuoden työllistävää vaikutusta toimittaville betonitehtaille.

Lue lisää
Julkaistu: 19.09.2023

Turvallinen toimitusketju Lujabetonilla

Betonin ja betonisten rakennuselementtien sekä tuotteiden toimitusketjuun kuuluu useita tahoja, joiden työturvallisuusseikkojen huomioiminen leikkaa läpi koko linjan. Projektien onnistuminen turvallisesti vaatii jokaiselta vaiheelta osaamista ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin, sekä toimintamalleihin.

Lue lisää
Lisää uutisia