X
Julkaistu: 19.03.2013

Lujan tilinpäätöstiedote 2012

Luja kasvatti liikevoittoaan haastavilla markkinoilla

Luja paransi tulostaan ja kasvatti liikevoittoaan 14,4 miljoonaan euroon (7,3 miljoonaa euroa), joka on 3,3 prosenttia (1,7 prosenttia) liikevaihdosta. Konsernin liikevaihto kehittyi positiivisesti ja kasvoi 1,9 prosenttia yltäen 433,9 miljoonaan euroon (425,8 miljoonaa euroa).

Lujan vuoden 2012 liikevoitto ja oman pääoman tuotto paranivat merkittävästi edellisestä vuodesta. Tämä siitäkin huolimatta, että rakentamisen taloudelliset näkymät synkistyivät entisestään syksyllä 2012 ja epävarmuus jatkuu yhä keväällä 2013.

Toimintaympäristö

Vuonna 2012 kotimainen talouskasvu jäi olemattomaksi ja rakentamisen näkymät alkoivat heikentyä. Rakentamisen työllisyys pysyi kuitenkin miltei ennallaan tuotannon supistumisesta huolimatta. Ruotsissa rakentaminen hiljeni selvästi, poikkeuksena tähän oli Pohjois-Ruotsin vilkas toimitilarakentaminen. Pietarin rakentaminen oli vuonna 2012 hyvin vilkasta vahvan asuntorakentamisen vetämänä.


Liikevaihto ja tulos

Lujatalo-konsernin (Lujatalo Oy, Lujatalo Salpausselän Rakentajat Oy ja Lujabetoni-alakonserni) vuoden 2012 liikevaihto kasvoi 1,9 prosenttia ja oli 433,9 miljoonaa euroa (425,8 miljoonaa euroa). Konsernin liikevoitto kasvoi 14,4 miljoonaan euroon (7,3 miljoonaa euroa) ja oli 3,3 prosenttia (1,7 prosenttia) liikevaihdosta.

Konsernin oman pääoman tuotto oli 13,8 prosenttia (3,8 prosenttia) ja omavaraisuusaste 36,7 prosenttia (34,9 prosenttia).

Konsernin korollinen vieras pääoma nousi 37,4 miljoonasta eurosta 39,8 miljoonaan euroon vuonna 2012. Myynnissä olevaan valmiiseen asuntokantaan oli sitoutunut vuoden 2012 lopussa yhteensä 19,0 miljoonaa euroa (11,6 miljoonaa euroa) velattomin myyntihinnoin laskettuna. Konsernin maksuvalmius pysyi koko vuoden hyvänä.


Lujatalo kirkasti strategiansa

Yksi Lujatalon vuoden 2012 suuria ponnistuksia oli yhteisen tahtotilan hakeminen ja strategian määrittäminen vastaamaan paremmin yhtiön ydinosaamista ja markkinatilannetta. Kilpailustrategian keihäänkärkinä ovat aktiivisempi asiakastyö ja markkinatuntemuksen lisääminen, pääomien keskittäminen alueellisiin kasvukeskuksiin sekä ennakkosuunnittelun ja jatkuvuuden korostaminen kaikissa liiketoiminnoissa. Työ tuotti tulosta ja yhtiön liikevaihto (Lujatalo Oy ja Salpausselän Rakentajat Oy) kohosi 312,7 miljoonaan euroon (306,0 miljoonaa euroa) ja kasvoi 2,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Lujatalo toteutti vuoden aikana useita suuria rakennushankkeita, joista esimerkkinä Sola Business Valley toimistotila Espoon Leppävaarassa.Toimitilarakentamisen osuus liikevaihdosta oli 31,1 prosenttia. Lujatalon perusosaamisen, korjausrakentamisen liikevaihto laski hivenen ja oli nyt 83,8 miljoonaa euroa (85,6 miljoonaa euroa).

Perustajaurakoitujen uudisasuntojen myynti laski vuoden aikana 211 (241) kappaleeseen. Valmiita myynnissä olevia asuntoja oli vuoden vaihteessa 68 (53) kappaletta. Tilikauden päättymisen jälkeen valmiiden myymättömien asuntojen määrä on laskenut erittäin nopeasti.

Lujatalo Oy:n ja Lujatalo Salpausselän Rakentajien yhteenlasketut investoinnit vuonna 2012 olivat 1,1 miljoonaa euroa. Investoinnit koostuivat lähinnä työmaiden ja toimitilojen käyttöomaisuushankinnoista sekä tietojärjestelmiin tehdyistä investoinneista.

Lujabetoni laajensi kansainvälisesti

Lujabetoni-konsernin liikevaihto oli 125,6 miljoonaa euroa (129,1 miljoonaa euroa), laskien hieman edelliseen vuoteen verrattuna marras-joulukuun selvän volyyminotkahduksen johdosta. Yhtiön tulos pysyi tyydyttävällä tasolla ja saavutti asetetut tavoitteet. Venäjän toiminta kasvoi merkittävästi, kun taas Ruotsin toiminta laski hieman asuntorakentamisen hiivuttua Tukholmassa.

Lujabetonissa investoitiin vuonna 2012 yhteensä 3,9 miljoonan euron edestä. Investoinnit tehtiin tulevaisuuden kasvuun. Lisäksi korvausinvestointeja tehtiin viime vuosia enemmän. Merkittävin sisäinen laajennusinvestointi tehtiin Luja-ponttiharkkoperheen kehittämisessä ja sen tuotantokapasiteetin mittavassa investoinnissa Loimaan ja Oulun tehtaille.

Lujabetoni teki kolme merkittävää laajentumiskauppaa vuoden aikana. Alkuvuodesta yhtiö osti Hämeenlinnan Ekobe Oy:n konkurssipesältä elementtivalmistuksen kalustoa seinäelementtikapasiteetin kasvattamiseen. Kesällä Lujabetoni osti Pohjois-Ruotsista elementtitehtaan yhteistyössä YBT Oy:n kanssa ja perusti Prefabmästarna Sverige AB:n jatkamaan tehtaan elementtiliiketoimintaa. Loppuvuodesta yhtiö hankki suurikapasiteettisen valmisbetonitehtaan Olkiluodon ydinvoimalatyömaalta ja aloitti sen siirtämisen yhtiön Tampereen alueen toiseksi tehtaaksi Nokialle. Kehitystyössä Lujabetoni keskittyi tuotantokapasiteetin laajentamiseen ja tuotannon tehokkuuden lisäämiseen.

Fescon kasvatti myyntiään laatoitus- ja tasoitetuotteissa

Vuonna 2012 Fesconin myynti säilyi edellisvuoden tasolla ja liikevaihto pysyi samoissa lukemissa kuin edellisvuonna ollen 18,4 miljoonaa euroa (18,4 miljoonaa euroa).Rakentamisen suhdanteet heikkenivät hieman koko vuoden, ja erityisesti loppuvuoden myynti jäi odotuksista. Myynti väheni eniten perustuotteissa eli muurauslaasteissa ja betoneissa. Julkisivutuotteiden sekä laatoitus- ja tasoitetuotteiden myynti eteni koko vuoden hyvin. Se auttoi säilyttämään liikevaihdon tason entisellään.

Fescon panosti edelleen tasoite- ja laatoitustuotteisiin, joissa yhtiö onkin saavuttanut melko lyhyessä ajassa vahvan jalansijan. Tuotteiden ja toiminnan ympäristöystävällisyys oli yhtenä painopistealueena ja yhtiö investoi energiatehokkuuteen voimakkaasti. Sen ansiosta esimerkiksi Fesconille merkittävimmän energiamuodon eli propaanikaasun kulutus on tippunut lähes neljänneksen.

Fesconin tilikauden investoinnit olivat yhteensä 0,9 miljoonaa euroa. Investointien pääkohteita olivat Hausjärven tehtaan uusi varastorakennus, irtolastaussiilokapasiteetin lisäys, työmaakaluston lisääminen, vähän pölyävien laastien tuotantolaitteiston rakentaminen ja muut tuotannon korvausinvestoinnit.

Kehitystyö

Lujatalonkehitystoiminta painottui toimintajärjestelmien sekä prosessien kehittämiseen. Vuonna 2012 panostettiin merkittävästi myös taloushallinnon tietojärjestelmän uudistamiseen. Uusi ERP-tietojärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2013 aikana. Myös energiatehokas rakentaminen on yksi kehitystyön painopistealue. Tiukentuvat määräykset ja normit ohjaavat Lujataloa löytämään uudenlaisia ja kustannustehokkaita rakentamisen ratkaisuja kestävään rakentamiseen.

Lujabetonin tuotekehitystä ohjaavat kaksi strategista painopistealuetta: energiatehokkaaseen betonirakentamiseen kehitetyt ratkaisut sekä asiakkaan rakentamisen prosesseja helpottavat kokonaisvaltaiset ratkaisut. Muussa kehitystyössä Lujabetoni Oy keskittyy tuotantokapasiteetin laajentamiseen ja tuotannon tehokkuuden lisäämiseen. Lisäksi vuonna 2012 panostettiin vahvasti toimintaprosessien kehittämiseen kustannusten paremman hallinnan ja tehokkaamman tuotannon suuntaan.

Fescon kehittää perinteisesti tuotteensa urakoitsijoiden mielipiteitä ja toivomuksia kuunnellen. Tuotekehityksen pääkohteita olivat vuonna 2012 edellisen vuoden tavoin tasoitteet, julkisivutuotteet ja erikoisbetonit. Kehitystyön laajuus pysyi ennallaan.

Henkilöstö

Luja-yhtiöissä henkilöstö on ollut sangen pysyvää. Keskimääräinen työssäoloaika koko henkilöstöllä on 9,9 vuotta. Lujatalossa keskimääräinen työssäoloaika on 7,6 ja Lujabetonilla jopa 12,6 vuotta. Fesconilla vastaava luku on 8,8. Koko Luja-yhtiöiden osalta henkilöstön keski-ikä on 41,5 vuotta.

Lujan yhteenlaskettu henkilöstömäärä laski hieman edellisestä vuodesta ollen 1512 (1532). Lujabetonin henkilöstömäärä nousi hieman edellisestä vuodesta ollen 674 (655). Lujatalon henkilöstömäärä puolestaan laski, kun muutamat suuremmat hankkeet saatiin vuoden aikana päätökseen. Lujatalon keskimääräinen henkilöstömäärä oli 786, kun se vuotta aiemmin oli vielä 824. Fesconin henkilöstömäärä pysyi sitä vastoin lähes entisellään ollen 52 (53).

Työturvallisuudessa etenkin Lujatalossa otettiin vuoden aikana suuria edistysaskeleita. Vuonna 2012 Lujatalon tapaturmataajuus oli 25,8, kun vielä muutamia vuosia sitten luku oli yli kuudenkymmenen. Työturvallisuustyö kantoi hedelmää myös valtakunnallisen työturvallisuuskilpailun voiton muodossa. Lujatalon Pirkanmaan yksikön saneeraustyömaa Kuninkaankadulla sai jaetun ykköstilan RT:n Turvallisuus alkaa minusta -kilpailussa.

Lujan sosiaalinen yritysvastuuraportti löytyy kokonaisuudessaan verkkosivuilta osoitteesta www.luja.fi/yritysvastuu .

 

Konsernirakenne

Lujatalo Oy on konsernin emoyhtiö ja sen kotipaikka on Kuopio. Lujatalo-konserni koostuu emoyhtiö Lujatalo Oy:stä, Lujabetoni-alakonsernista sekä tytäryhtiöistä Luja-Kivi Oy ja Lujatalo Salpausselän Rakentajat Oy.

Lujabetoni-alakonserniin kuuluvat emoyhtiönä Lujabetoni Oy ja sen tytäryhtiöt Lujabetong AB (Ruotsi), OOO Lujabeton (Venäjä), Reikäbetoni Oy sekä osakkuusyhtiöt MH-Betoni Oy, Scandinavian Cement Oy ja Northern Cement Oy. Lujabetong AB:hen kuuluu myös Lujabetong Fastighets AB –kiinteistöhallintayhtiö tytäryhtiönä. Vuonna 2012 konserniin liittyivät osakkuusyhtiöinä myös Skandinaviska Prefab Ab (Ruotsi) sekä Prefabmästarna Sverige Ab (Ruotsi).

Lujatalo-konsernin pääliiketoiminta-alueet ovat talonrakentaminen ja betoniteollisuus. Talonrakentaminen on keskittynyt Lujatalo Oy:hyn ja Lujatalo Salpausselän Rakentajat Oy:hyn. Betoniteollisuus on keskittynyt Lujabetoni-alakonserniin.

Luja-yhtiöihin kuuluu lisäksi lähipiiriyhtiönä Fescon Oy (sisaryhtiö). Vaikka Fescon ei juridisesti kuulu konserniin, toimii se yhteisen Luja-brändin alla ja monia toimintoja hoidetaan yhteisesti.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Ei olennaisia asioita

Lujan tulevaisuudennäkymät

Vuoden vaihteessa Lujatalon tilauskanta on kohtuullinen, 65 prosenttia budjetista. Makrotalouden näkymät ovat toistaiseksi utuisia, mutta Lujatalon toiminnan suunnittelu vuodelle 2013 pohjautuu näkemykseen, että markkinat lähtevät jälleen nousuun vuoden jälkipuoliskolla.

Betonialalla odotetaan vuodesta 2013 edelleen hiljaisempaa kuin vuodesta 2012. Lujabetoni ennustaa kuitenkin kysynnän kääntyvän hiljaisesta alkuvuodesta kohti vilkkaampaa loppuvuotta. Ruotsissa odotetaan kysynnän elpyvän Suomea nopeammin ja Pietarissa odotetaan hyvää volyymivuotta valmisbetonissa.

Fesconille kuluva vuosi näyttää samankaltaiselta kuin edellisvuosikin. Kysyntä alalla säilynee hyvällä tasolla ja korjausrakentamisen kokonaismarkkinat ovat edelleen kasvussa.

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Isotalo, puh. 044 5852 600
Lujatalon toimitusjohtaja Arto Pohjonen, puh. 044 5852 900
Lujabetonin toimitusjohtaja Mikko Isotalo, puh. 044 5852 305
Fesconin toimitusjohtaja Kimmo Peltola, puh. 050 3077 413

Lisää uutisia