X
Julkaistu: 21.09.2009

Pitkän kehitystyön tulos: Lujabetoni käynnistää uuden teknologian valmisbetonitehtaan Espoossa

Lujabetoni ottaa käyttöön uuden mobiiliteknologiaan perustuvan valmisbetonitehtaan syyskuun alussa Espoon Mankkaalla. Tehdas on suunniteltu ja rakennettu niin, että se on mobilisoitavissa eli siirrettävissä perustuksineen seuraavaan sijaintipaikkaansa kuljetusautolla, kuitenkaan tinkimättä muista vaatimuksista. Uusi tehdas on taidonnäyte pitkäjänteisestä kehitystyöstä, jossa on ratkaistu useita mobiiliin betoninvalmistukseen liittyviä haasteita. Tehtaan kehitystyössä on ollut mukana laaja verkosto Lujabetonin kumppanuusyrityksiä.

Valmisbetonitehtaan suunnittelussa ja toteutuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota tehtaan ympäristöystävällisyyteen. Esimerkiksi tehtaan kiviaines- ja sideainesiilot ovat kapasiteetiltaan niin isoja, että niiden täyttäminen tapahtuu vain päiväsaikaan, jolloin myös tehdasalueen liikenne on vilkkainta. Tehtaan lämmitysjärjestelmän energiantehokkuus on jopa 50% perinteisiä järjestelmiä parempi. Lisäksi tehtaalla on käytössä nykyaikaiset pölynpoistojärjestelmät, betonin kuljetusautojen säiliöiden pesuvedet kierrätetään uudelleen tuotantoon pesulaitoksen kautta ja tonttimaata ei tarvitse käyttää lainkaan betonisoran varastointiin.

Tehtaan ohjaus on erittäin pitkälle automatisoitu, minkä ansiosta tuotannon nopeus, tehokkuus ja toimintatarkkuus ovat omaa luokkaansa. Tehdas valmistaa 120 m3 valmisbetonia tunnissa eli noin puolet enemmän kuin tavallinen tehdas.

Uusi tehdas korvaa käytössä olevan vanhan tehtaan, joka siirretään Espoon Mankkaan kaatopaikan kunnostuksen alta pois. Uusi tehdas työllistää Lujabetonin omaa henkilöstöä kolmesta viiteen henkilöä ja kuljetus- ja huoltopalvelujen kautta noin viisitoista henkilöä. Korvausinvestoinnin arvo on noin 3,5 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
Anse Rajala, yksikönjohtaja valmisbetoni, matkapuhelin 044 585 2432 tai anse.rajala@luja.fi

Lisää uutisia