X

Prefabricerade element

Vi tillverkar prefabricerade betongelement för många olika användningsområden, alltifrån riktigt stora företagsbyggnader till speciella infrastrukturlösningar.

Vi står till förfogande med våra tjänster från de tidiga faserna av projektet. Genom att arbeta tillsammans kan vi hitta den bästa lösningen kostnadseffektivt oavsett om du vill uppföra en bostads-, industri-, kontors- eller affärsbyggnad. Vi arbetar med ledande verktyg för projektledning och 3D-modellering, samt tillhandahåller fullskaliga bygg- och platstjänster.

Vårt sortiment omfattar

 • Stolpar i alla dimensioner
 • Förspända och förstärkta balkar
 • Väggpaneler med ett brett sortiment av arkitektoniska ytor
 • Kompakta väggar
 • Håldäckselement
 • Skalplattor
 • Massiva plattor
 • Dubbla T-plattor, Luja SuperTT-plattor
 • Balkongplattor
 • Luja Superslab, en förspänd platta med integrerade badrumsinstallationer
 • Luja hisschakt
 • Luja tekniska schaktelement med integrerade installationer: luft, vatten, VVS, elektricitet

Kontakta oss i ett tidigt skede av ditt projekt så kan vi lösa dina behov av prefabricerade element.