X

Starkast inom betong

Lujabetoni är det ledande företaget inom betongbranschen i Finland.

Lujabetoni grundades för mer än 65 år sedan och drivs idag av den tredje generationen av samma familj. Vår årsomsättning är över 180 miljoner euro och vi sysselsätter över 800 personer inom betong. Vi finns i Finland, Sverige och Ryssland med över 31 fabriker.

Internationell verksamhet

Lujabetonis svenska dotterbolag Lujabetong AB bildades 2001. Bolaget äger och driver tre fabriker för fabriksbetong i Stockholmsområdet. Fabrikerna använder den senaste tekniken för att leverera kvalitetsbetong effektivt och på ett miljövänligt sätt till våra svenska kunder.

Läs mer på Lujabetong AB:s webbplats!

Lujabetoni är verksamt i Ryssland under namnet OOO LujaBetomix i form av ett joint venture-bolag med CRH-koncernen. Företaget är det enda utländska företaget bland betongtillverkare i Sankt Petersburgs marknad för fabriksbetong och har sex fabriker i staden.

Läs mer på OOO Lujabetomixs webbplats!

Prefabmästarna Sverige AB är ett joint venture-bolag som grundats av Lujabetoni och YBT. Företaget sysselsätter cirka hundra personer och har en årsomsättning på nära 250 miljoner SEK. PFM:s kraftstation utgörs prefabfabriken Öjebyn med en årlig kapacitet på över 55 000 ton prefabricerade produkter. PFM:s produktsortiment omfattar alltifrån olika prefabricerade produkter till tjänster inklusive projektplanering, design och uppförande av prefabricerade delar.

Läs mer på företagets webbplats!

Scandinavian Cement Oy grundades 2009 av Lujabetoni Oy och Ruskon Betoni Oy för att säkerställa råvaruförsörjningen till ägarna. Företagen använder tillsammans 20 % av all cement som används i Finland, vilket innebär mer än 350 000 ton per år. Scandinavian Cement äger stora terminaler vid den finska kusten och kan ta emot stora cementförsändelser från utlandet.

Läs mer på företagets webbplats!