X

Infrastruktur och betongprodukter

Vårt breda sortiment av betongprodukter inkluderar block, gatstenar, pålar, järnvägssliprar, brunnsringar, rörvikter och mycket mer. Vår långa erfarenhet av betong i kombination med vår höga produktionskapacitet i flera fabriker ger den bästa kundservicen i branschen.

Vårt betongsortiment innehåller:

 • Kabelkanaler och -kåpor
 • Pelarfundament
 • Trottoarkanter
 • Betongprodukter för vattenprojekt
 • Luja-modul, massiva block av legotyp
 • Pelare
 • Rörvikter
 • Bantekniska produkter
 • Element för järnvägskorsningar
 • Järnvägssliprar
 • Specialtillverkade infrastrukturprodukter
 • Brunnsringar